Uusi lahti 25.11.2009

Mitä on politiikka ja populismi? Politiikka on kokonaisnäkemykseen tai aatteeseen pohjautuvaa toimintaa ,jolla pyritään vaikuttamaan valtiollisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin.

ESS 21.11.2009

Terveydenhuolto on Suomessa haasteiden edessä. Satsauksia tehdään ja on tehty, mutta oikeutettuina pidettyjen tarpeiden ja odotusten täyttäminen on vaikeaa.Taloudellinen taantuma on kärjistänyt...

ESS 1.11.2009

Koulukiusatun itsetunto on haavoilla. Hän alkaa alisuoriutumaan koulutehtävistään, pyrkii sekä olemaan näkymätön että kuulumaton. Persoona käpertyy ja luottamus ympäröivään maailmaan...

ESS 6.8.2009

On ollut mielenkiintoista seurata yleisönosastokirjoittelua alkoholista ja sen haitoista tai haitattomuudesta. Henkilökohtaisesti olen erittäin huolestunut suomalaisten lisääntyneestä...

ESS 3.4.2009

Kaupungin strategiaa rakentaessa on helppo korostaa struktuurien ja hienojen kehien merkitystä. Puhutaan innovaatioista, kestävästä ekologisesta kehityksestä, globaaleista yrityksistä...

ESS 1.3.2009

Arvot ohjaavat toimintaamme. Tiedostimme arvomme tai emme, kuljemme elämässä niiden suuntaisesti. Tekemämme valinnat tuovat arvotodellisuutemme konkretiaksi. Suurin osa suomalaisista...