Lehtikirjoituksia 2011

Etelä-Suomen sanomat elokuussa 2011 Sundayna 2. Octoberta 2011

Lukeminen on pääsylippu yhteiskuntaan

Sundayna 2. Octoberta 2011

Suomalaiset lapset ja aikuiset ovat maailman parhaita lukijoita. Monet suomalaiset kamppailevat kuitenkin myös heikon luku- ja kirjoitustaidon kanssa.
Erikoistutkija Sari Sulkusen mukaan 10 prosentilla 16-65-vuotiaista suomalaisista on niin heikko luku- ja kirjoitustaito, etteivät he välttämättä pärjää arkielämän haasteista ilman ulkopuolisten apua. Heitä voikin kutsua lukutaidottomiksi, koska heidän taitonsa eivät vastaa yhteiskunnan vaatimuksia.
Tilastokeskuksen mukaan 10 prosenttia 16-65-vuotiaista tarkoittaa noin 360000 henkilöä. Kunnissa kamppaillaan niukkojen verovarojen kanssa ja  mietitään  – mitä palveluja kuntalaisille voidaan tarjota? Etusijalle  laitetaan usein koulutukseen, päivähoitoon ja sosiaali- ja terveyspalveluihin panostaminen. 

Kukaan ei kiistä kulttuurin ja liikunnan merkitystä hyvinvoinnille, mutta kuntien taloustiukkuus on todellista. Kulttuurin, kielen, oppimisen, ihmisyyden ja sivistyksen näkökulmasta hyvä luku- ja kirjoitustaito ja mahdollisuus siihenpitää olla jokaisen suomalaisen mahdollisuus ja etuoikeus. Siksi kirjastopalvelut ovat kulttuuripalveluista minun ykköskorissani.

Laadukkaat kirjastopalvelut ja niiden maksuttomuus  pitää säilyttää kunnissa peruspalveluna, jota ei edes kyseenalaisteta. Kirjastot tarjoavat kaikille lapsille, nuorille, aikuisille ja ikä-ihmisille varallisuudesta riippumatta mahdollisuuden  oppimiseen, mielikuvitusmatkoihin, oman ja muiden kulttuurien ymmärtämiseen . Kirjastopalveluiden laadullinen kehittäminen on tärkeää. Kirjastorakennusten määrän ei pidä olla itseisarvo. Lahdessa ei mielestäni välttämättä tarvita muuta kuin laaja, laadukas pääkirjasto ja tehokas kirjastoautoverkosto. Lähikirjastojen merkitys kokoontumispaikkana on kiistaton, mutta kirjaston aineistojen merkitys ja niiden jatkuva kehittäminen ja maksuttomuus on tärkeämpää kuin lainaamon sijainti. Jokaiselle suomalaiselle on tarjottava mahdollisuus kielellisen kehittymisen polulle, keskitettyjen ja liikkuvien palveluiden myötä.

Tekstitön maailma on tyhjä.  Sanoitta tieto tai tunne ei  löydä majapaikkaa.  Kirjastopalveluilla on pyrittävä mahdollistamaan jokaiselle suomalaiselle  tulla juuri niin ahkeraksi lukijaksi, kirjoittajaksi, oppijaksi ja ymmärtäjäksi kuin haluaa. Se on arvo sinänsä ja väline uusiin valtakuntiin. Lukeminen kannattaa aina.

Mika Waltari sanoi sen näin:

”Ilman kirjoja minun olisi vaikea elää. Ne tarjoavat minulle koko elämän rikkauden, ihmisajatusten rannattoman valtameren. Uupuneina hetkinä ne tarjoavat paon mielikuvituksen maailmaan, huumausaineen, jonka jälkeensä jättämä kohmelo on kohmeloista viattomimpia. Mutta oman kehityksen juuttuessa tavan ja ajatustottumusten kuolleeseen pisteeseen ne tarjoavat räjähdyspanoksia, jotka laukaisevat kehitystä sulkevan ruuhkan ja katkovat mielestä ennakkoluulojen ja auktoriteettiuskon sitkeät kahleet. Kirjat ovat tarjonneet minulle rajattoman vapauden, määräämättömän onnen, etsimisen ja löytämisen rajun riemun.”

 

Avainsanat: