Lehtikirjoituksia 2010

Hämeen sanomat 5. heinäkuuta.2010, ESS Sundayna 18. Julyta 2010

Koti uskonto ja isänmaa

Kokoomus päätti puoluekokouksessaan tavoitella avioliittolain sukupuolineutraliteettia. Äänestyksen jälkeen asia Jyväskylässä hyväksyttiin, edellisessä kokouksessa Tampereella pari vuotta sitten asia vielä hylättiin. Kokouksen jälkeen mm. kristillisdemokraatit ovat näkyvästi arvostelleet kokoomusta puolueena. Räsänen kirjoitti  29.6 kokoomuksen irrottautuneen kodin, uskonnon ja isänmaan arvokolmiosta ja arvioi kokoomuksen äänestäjillä olevan harhaluuloja puolueen kristillisyydestä.
Kokoomuksen kannattajilla on varmasti avioliittolain sukupuolineutraliteetista eriäviä mielipiteitä. Ajattelun ja arvojen vapaus ja niiden ilmaiseminen kuuluvat kaikkien perusoikeuksiin.
Lakien tarkoituksena on antaa suuntaa ja ohjata ajattelua siitä, mikä on oikeaa ja väärää. Tässä mielessä ei ole yhdentekevää, millaisia lakeja säädetään. Todellisuudessa kuitenkin ihmisen omatunto ja arvot käytännössä muodostavat vallitsevan todellisuuden konkretian. Olemassa oleva laki ei välttämättä takaa tai tarkoita sitä, että kansalainen kokee lain olevan itselleen ohjaava tai oikea. Ihminen voi Suomessa elää omantuntonsa mukaisesti eettisissä kysymyksissä riippumatta puolueiden kannanotoista. Kristillisesti merkityksellinen asia on, mikä on yksilön asema oman toimintansa kautta suhteessa omaantuntoonsa ja Luojaansa. Avioliittolakia voi tarkastella monesta näkökulmasta, kristillisesti. Kaikille näkökulmille ja mielipiteille löytyy varmasti myös raamatusta perusteita. Henkilökohtaisesti en näe tarvetta muuttaa avioliittolakia, mutta en voi voimakkaasti kyseenalaistaa toisin asiaa tarkastelevia.

Aiheella ei pidä tehdä populistista politiikkaa. Kristillisyys elää ihmisissä ja arjessa. Jokainen toimii omantuntonsa mukaan. Mitä enemmän elämää elää ja itseään tuntee, sitä vähemmän on eettisiä patenttivastauksia.

Raamattu on tai se ei ole ihmisille auktoriteetti. Ihminen tulkitsee Raamatun fundamentalisesti tai ei. Sitä emme voi puolueissa päättää. Puoluetta ei valita yksittäisen asian perusteella. Eikä yksikään puolue voi vangita kristillisyyttä itselleen. Jokaisessa puolueessa on rakkauden ja itsekkyyden värejä. Kristillisyyttä on , että pyrkii poistamaan hirsiä omista silmästään, silloin voi ehkä nähdä roskia muiden silmissä.

Olen valinnut kokoomuksen puolueeksi, jonka riveissä haluan tehdä työtä isänmaamme ja kansalaistemme parhaaksi. Tiedän, että jokaisella puolueella on annettavaa tälle yhteiskunnalle. Kaikkien periaateohjelmissa on asioita, jotka ovat kannatettavia ja arvostettavia. Olennaista on nähdä tulevaisuuden haasteet yhteistyön ja kunnioituksen näkökulmasta.