Lehtikirjoituksia 2015

Uutislähde Saturdayna 17. Januaryta 2015

Kansanedustajaehdokas Sari Niinistön mielestä politiikan uskottavuutta voidaan lisätä vain siten, että päättäjät ja puolueet tekevät uskottavaa ja asiallista politiikkaa.

Tuesdayna 20. Januaryta 2015

Lahtelaisen, kevään eduskuntavaalien ehdokkaana olevan kokoomuslaisen Sari Niinistön mielestä työn verottamista olisi kevennettävä ja sosiaaliturvan olisi oltava nykyistä kannustavampaa. Työllisyyspalveluissa yksilöllinen ohjaus olisi hänen mukaansa tehokkainta ja työehdoista pitäisi voida sopia nykyistä enemmän työpaikoilla.
Yksinyrittäjälle ja pienyrittäjälle on tärkeää että verotus on kannustavaa ja työllistäminen olisi helpompaa. Päättäjien pitäisi Niinistön mielestä keskittyä enemmän ratkaisujen etsimiseen kuin virheiden kaiveluun.

Miten edistäisit työllisyyden lisäämistä maassamme?
Yritykset työllistävät ja siksi onkin tärkeää huolehtia että yritysten toimintaympäristö on kunnossa. Turhan sääntelyn purkaminen ja työmarkkinoilla jouston lisääminen on tärkeää. Verotuksen on oltava kannustavaa ja erityisesti pienyritysten toimintaedellytyksiin on satsattava, koska uudet työpaikat syntyvät pääasiassa pienyrityksiin.
Myös koulutukseen ja tutkimukseen ja innovaatioihin pitää panostaa. Työn tekemisen pitää olla aina muita vaihtoehtoja kannattavampaa ja kannustinloukkojen purkaminen edistäisi sinänsä jo työllisyyden lisäämisen tavoitetta.

Miten edistäisit pienyrittäjyyttä ja sen kautta työpaikkojen lisäämistä?
Yksinyrittäjälle ja pienyrittäjälle on tärkeää että verotus on kannustavaa ja työllistäminen olisi helpompaa. Vanhemmuudenvapaakulujen tasaaminen yhteisvastuullisesti olisi tärkeää. Kotitalousvähennys ja sen mahdollinen korottaminen entisestään toisi työtä palvelualojen yrittäjille ja vähentäisi pimeän työn tekemistä. Yrittäjällä sosiaaliturvan pitäisi myös vastata palkansaajien sosiaaliturvaa.

Tarvitseeko Suomi työperäistä maahanmuuttoa?
Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, koska työvoiman tarjonnalla voidaan vaikuttaa myös työllisyyden tasoon.

Mitä tuo mieleesi sanakolmikko: koti, uskonto ja isänmaa?
Se on perusarvo. Se on jotain minkä vuoksi "taistella" tai tehdä työtä. Jokainen ihminen tarvitsee kodin, isänmaan ja jotain johon uskoo.

Mainitse kolme tärkeintä vaaliteemaasi
Tavoitteenani tai oikeastaan unelmanani on kannustava yhteiskunta. Kunnioitan ihmistä ja elämää ja ihmisen kykyä tehdä valintoja. Haluan, että ihmisellä on mahdollisuus menestyä, oppia, opiskella, tehdä työtä ja osallistua yhteiskuntamme rakentamiseen.
Sydämen sivistys mitataan silloin, kun meidän on pidettävä heikoimmista huolta. Kokoomuslaiset arvot: vapaus ja vastuu, välittäminen, sivistys, suvaitsevaisuus ja kannustavuus ovat minun päätöksiäni ohjaavia arvoja.

Onko ISIS -tyyppinen terrorismi mahdollista / todennäköistä Suomessa?
En pidä sitä mitenkään todennäköisenä, mutta kaikki on maailmassa ja myös tietenkin Suomessakin mahdollista.

Miten äänestysaktiivisuutta voitaisiin lisätä?
Jos politiikka koetaan yhteisten asioiden hoitamisena ja kansalaiset uskovat että vaikuttamisesta ja äänestämisestä on hyötyä, silloin uurnilla käy enemmän väkeä. Politiikan uskottavuutta voidaan lisätä vain siten, että päättäjät ja puolueet tekevät uskottavaa ja asiallista politiikkaa ja toisten syyttelyä, riitelyä ja virheiden etsimistä on nykyistä vähemmän. Päättäjien pitäisi keskittyä enemmän ratkaisujen etsimiseen kuin virheiden kaiveluun.
Toisaalta uskon myös siihen, että Suomessa asiat ovat nykyisin niin hyvin, että monet eivät välitä äänestää/vaikuttaa, koska kokevat sen turhaksi. Asiat rullaavat henkilökohtaisessa elämässä muutenkin. Nukkuvien puolueessa voi olla myös henkilöitä, jotka kuvittelevat kapinoivansa äänestämättä jättämisellä jostain asiasta/yhteiskunnan tilasta.
Totuus on kuitenkin se, että äänen käyttämättä jättämisellä antaa valtansa muiden käytettäväksi. Nuorten yhteiskuntatietoisuuden lisääminen on tietysti tärkeää kun halutaan lisätä äänestysaktiivisuutta.

Miten hoidat vaalien rahoituksen ja millaista vaalityötä teet?
Rahoitan vaalini ja kampanjani lähes täysin itse. Vaalityötä tai ajatustensa julki tuomista on ihmisten tapaaminen erilaisissa tilaisuuksissa ja myös sosiaalisessa mediassa.

Mikä on sosiaalisen median merkitys tulevissa eduskuntavaaleissa?
Se on osa ehdokkaan näkyvyyttä ja tavoitettavuutta, mutta ei ratkaise vaaleja. Se on osa, sen varaan ei voi kampanjaansa laskea.

Mikä on piirinne tavoite kevään vaaleissa?
Kokoomus tavoittelee aina parasta mahdollista tulosta, tällä kertaa se voisi olla neljä kansanedustajaa Hämeestä.

Millainen vaihtoehto puolueenne on tulevissa vaaleissa?
Kokoomus on tulevaisuuteen uskovien ja sitä rakentavien ihmisten puolue. Uskon, että kokoomusta äänestävät ihmiset uskovat pitkäjänteiseen uudistamiseen ja eivätkä pelkää rakenteellisia uudistuksia. Kokoomuksessa uskotaan työhön ja yrittämiseen ja kokoomusta äänestävät ihmiset haluavat Suomen olevan kannustava paikka ihmisille.

Miten Suomi voi vuonna 2019?
Kun osataan tehdä oikeanlaisia päätöksiä, Suomi voi paremmin tuolloin kuin nyt. Tietysti Suomen tilanne on yhteydessä siihen, mitä maailmassa tapahtuu ja mikä on esimerkiksi turvallisuus- ja taloustilanne yleisesti ottaen.

Sananvapauden merkitys?
Tähän voisi vastata Sirpa Pietikäisen sanoin: "Sananvapaus on jakamaton osa demokratiaa. Siihen kuuluu myös se, että sallimme ja jopa puolustamme sellaistenkin kuvien ja tekstien julkaisemista, joista emme itse pidä."

Avainsanat: