Puheenvuoro talousarviokokouksessa 28.11.2016

Mondayna 28. Novemberta 2016

On erinomainen asia, että palveluseteli päivähoidossa on vihdoin etenemässä. Tein 15.4.2013 valtuustoaloitteen, jossa edellytettiin: Selvitetään sivistyspalveluiden tilanne palvelusetelien käyttöönottoa ajatellen ja otetaan lasten päivähoidossa palveluseteli käyttöön vaihtoehtoisena päivähoidon järjestämistapana. Vuosia on kuitenkin kulunut huolimatta siitä, että aloite sai tuolloin valtuuston enemmistön taakseen. Asia jäi junnaamaan ilmeisesti ideologisten ristiriitojen vuoksi silloisen sivistyslautakunnan pöydän alle. Nyt selvitykset palvelusetelin käyttöönotosta ovat tulossa joulukuussa sivistyslautakunnan käsittelyyn.

Valtuutettu Nissinen puheenvuorossaan totesi, että palveluseteli on hyvä renki, ei isäntä ja että SDP kannattaa budjettiin lisäystä palvelusetelikirjauksen vuoksi. En ymmärrä tuota kommenttia, koska palveluseteli on nimenomaan vaihtoehto, jonka valinnasta vastaa kuntalainen itse. Kokoomuslaisten kansalaisryhmä on sitä mieltä, että nyt ole oikea aika lisätä miljoonaa palvelusetelin kuluihin, koska kyse olisi pelkästä arviosta. Palvelusetelin käyttöönotto tullaan toteuttamaan vaiheittain. Todelliset kustannukset ja käyttöön ottamisesta seuraavat säästöt selvinnevät aikanaan.

Ryhmämme on sitä mieltä, että palveluseteli on erinomainen väline ja on osaltaan mahdollistamassa persoonallisten lähipalveluiden kehittämisessä. Palveluiden laatu, saatavuus ja kustannustaso paranevat kunnissa kilpailun myötä. Palveluseteli monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien ja yksityisten palvelutuottajien yhteistyötä. Jokainen kunta ja viime kädessä kuntalainen voi itse päättää, ottaako palvelusetelin käyttöön vai ei. Kyse on vaihtoehdosta. Palvelusetelin arvon määrittely edellyttää palvelujen tuotteistamista eli palvelun sisällön, laatutason ja hinnan määrittelyä. Palvelusetelin käyttöönotto vauhdittaa näin myös kunnan omien palveluiden arvon määritystä ja edistää tuottavuuden toteutumista.

Valtuutettu Nissinen totesi puheenvuorossaan myös, että hyvinvointiyhtymästä tilattaviin palveluihin on saatava parempi ote. Ryhmämme on tästä samaa mieltä. Kuten viime valtuustossa totesin, "Talousarviokirja on täynnä erilaisia suurpiirteisiä toiminnallisia tavoitteita, joiden kuvaillaan auttavan toimintaa ja taloutta tulevaisuudessa. Nämä tavoitteet ja lauseet on avattava, realisoitava ja laitettava käytäntöön, Esimerkkinä kirjasta: "Perustason palveluiden vahvistaminen erityistason kustannusten hillitsemiseksi." .Jos nämä suurpiirteiset kirjaukset toteutuvat, voimme vain jäädä arvailemaan miten ennaltaehkäisevät toimet toteutuvat, kuinka rakennemuutokset todella vaikuttavat ja tehdäänkö niitä? Vaikka yhtymässä päätetään asioista, meidänkin olisi hyvä tietää mitä sotesektorilla kaupungissamme tapahtuu.

Avainsanat: