Puheenvuoro päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisten seminaarissa

Sundayna 18. Septemberta 2011

THL:n ja paikallisten mielenterveys- ja päihdetyön tahojen  järjestämän Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien tapaaminen  -seminaarin avauspuhe : 19.9. 2011 Lahden aikuiskoulutuskeskus, Sari Niinistö

Hyvät päihde- ja mielenterveystyön ammattilaiset

Tervetuloa Lahteen keskustelemaan ja hankkimaan tietoa päihde- ja mielenterveystyön ajankohtaisista asioista ja paikallisista hankkeista. Minulla on ilo Lahden sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana olla avaamassa tätä seminaaria. Katselen päihde- ja mielenterveystyön kenttää Päijät-Hämeessä luottamushenkilöroolini kautta, mutta työkokemukseni antaa myös realistisen kuvan sektorin tilanteesta. Lahden ja koko Päijät-Hämeen tilanne päihde- ja mielenterveysongelmien osalta on haasteellinen. Meillä on päihdeongelmia valtakunnallisesti vertaillen melko paljon. Alkoholin kulutus on Päijät-Hämeessä runsasta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tosihumalassa yläasteen oppilaistamme on vähintään kerran kuukaudessa 18%, keskiarvon koko maassa ollessa16,5%. Päihteiden runsas käyttö on osana myös itsemurhissa, joita Päijät-Hämeessä on vertaillen paljon. Mielenterveysongelmissa turvaudutaan myös helposti päihteisiin. Joko niin, että päihteet edesauttavat mielenterveysongelmien syntymistä tai päihteitä käytetään lääkkeenä vaikkapa masennukseen.

Päihteet aiheuttavat inhimillisiä tragedioita, mutta myös yhteiskunnalle tuleva lasku on suuri. Pelkät päihdehuollon nettokustannukset olivat Lahdessa jo vuonna 2008  31,8e /asukas. Varsinaista päihdehoitoa suuremmat kulut tulevat muista sosiaali- ja terveydenhuollon toimista, järjestyksenvalvonnasta, rikollisuudesta jne.

Päihteiden käyttöön, turvallisuuteemme ja henkisen hyvinvointimme määrään voidaan tehokkaimmin vaikuttaa silloin, kun puhutaan vielä terveyden hoitamisesta. Resurssointi pitää kohdentaa niin, että apua saavat myös ne, joiden ongelmat eivät ole vielä kärjistyneet.

Mielenterveystyön sektorilla tämä tarkoittaa matalan kynnyksen toimintaa, mahdollisuutta saada psyykkisiin ongelmiin apua helposti ja perustasolla. Terveydenhuollon kannalta tämä tarkoittaa sitä, että systeemillämme pitää olla valmius tunnistaa, tarttua, ottaa puheeksi, ohjata hoitoon ja mahdollistaa avun saaminen. Mielenterveyden häiriöt ovat keskeisin syy myös työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Tarvitsemme lisää osaamista perustasolle ja myös syvempää yhteiskunnallista analyysiä siitä, miksi mielenterveysongelmat ovat osa yhä useamman ihmisen arkea.

Alkoholi on suomalaisten työikäisten yleisin kuolinsyy.  Kouluterveyskyselyn mukaan 23% ammattikoululaisista on kokeillut kannabista. Päihteiden käyttö on arkipäiväistynyt. Päihdeongelmien ja haittojen syntymistä voidaan tehokkaimmin hoitaa ennalta ehkäisemällä ongelmien ja riippuvuuksien syntymistä.  Riippuvuuksia voidaan ja niitä pitääkin hoitaa tehokkaasti korjaavin toimin, mutta ehkäisevän päihdetyön merkitys on suuri.  Kaikki toimet, jotka tähtäävät lasten ja nuorten suojelemiseen päihdehaitoilta ovat tarpeen. Nuorilla riippuvuus päihteisiin syntyy nopeammin kuin aikuisilla. Yhteiskuntamme tarvitsee päihdeilmastonmuutosta, jonka oleellinen osa on järkevä ja vastuullinen alkoholipolitiikka. Päihdeasioihin tulee suhtautua heikoimman näkökulmasta käsin ja aikuisten valinnanvapauden tulee sopeutua elämän suojelemisen sääntöihin.

Pidän nuorille oppilaitoksissa selväpää-oppitunteja, joiden tarkoituksena on saada nuoret tiedostamaan omaa ja läheisten päihdekäyttäytymistään ja antaa valmiuksia arvostaa raittiutta ja päihteiden kohtuukäyttöä. On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka ennaltaehkäisevällä työllä on edelleen paikkansa ja todellista merkitystä informaatioyhteiskunnassamme. Keskustelua nuorten kanssa tarvitaan ja tätä arvokasta työtä kotien, koulujen ja ammattilaisten ohella tekevät monet järjestöt ja vapaaehtoiset.

Tarvitaan paljon työtä paikallisesti, maan ja maailmanlaajuisesti, jotta päihteetön ja vain kohtuudella päihteitä sisältävä elämä olisi houkutteleva ja kannustava. Kasvavien ongelmien korjaamiseen eivät kohta resurssit tahdo riittää. Asennemuokkaus on todellinen, toimiva ja mahdollinen keino. Ennaltaehkäisy on mahdollista, kun ongelmat on tiedostettu ja niitä halutaan estää. Kyse on välittämisestä. Päihde- ja mielenterveystyön ammattilaiset työskentelevät laajan ongelmakentän kanssa ja tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Tärkeintä on kuitenkin yksilön kohtaaminen. Kun yksikin ihminen saa avun psyykkisiin ongelmiin tai riippuvuus päihteisiin katkeaa tai ennalta ehkäistään, voimme kokea onnistumisen iloa. Sillä työllä, jota teemme, on merkitystä ja tarkoitus. Sen muistaminen antaa varmasti voimaa työhön myös raskaina hetkinä.

Haluan omalta osaltani ja Lahden kaupungin edustajana toivottaa teille antoisaa seminaaripäivää ja hyvää alkanutta syksyä!

Avainsanat: