Sisäistä turvallisuutta

Wednesdayna 30. Marchta 2011

Sisäinen turvallisuus muodostuu monista  tekijöistä. Sellainen yhteiskunta, jossa jokainen voisi nauttia oikeuksista ja turvallisuuden tunteesta on ihanneyhteiskunta. Sisäistä turvallisuuttamme uhkaavia tekijöitä on monia, erityisesti työttömyyden, päihteiden, mielenterveysongelmien ym vuoksi tapahtuva syrjäytyminen ja yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen voi aiheuttaa arvaamattomia asioita

Syrjäytyminen on ehkä sisäisen turvallisuutemme suurin uhka Väestöryhmien väliset suhteet monikulttuurisessa yhteiskunnassa asettavat myös haasteita turvallisuudelle. Alkoholi ja muut päihteet lisäävät väkivaltaa ja rikollisuutta – ja ovat myös syy ja seuraus syrjäytymiselle.

Sisäisen turvallisuuden parantamiseen tähtääviä tärkeitä menetelmiä on paljon. Alkoholihaittojen torjumiseksi alkoholiveroa on nostettava kulutuksen alentamiseksi ja varhaisen puuttumisen malleja päihde- ja väkivaltarikosten ennaltaehkäisyyn on luotava ja mahdollistettava. Turvallisuustutkimukseen pitää myös satsata. Väkivallan ehkäisemiseksi on tiedettävä, miten tilanteet syntyvät ja miten niihin päästään parhaiten vaikuttamaan. Rasistisiin rikoksiin ja rasismiin ilmiönä on puututtava tehokkaasti ja asennetasolla. Väkivallan tunnustaminen ja siihen puuttuminen myös kodeissa, perheissä ja parisuhteissa on tehtävä asenne- ja lainsäädännön kautta helpoksi.

Turvallisuutta edistetään parhaimmillaan kotien turvallisuudella, asuin ja elinympäristön turvallisuudella, toimivilla peruspalveluilla ja tietoisuudella siitä, että apua on tarvittaessa saatavilla, jos uhkia syntyy. Yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta on se, että tiedetään rikoksiin syyllistyneiden joutuvan edesvastuuseen teoistaan. Rangaistuksien uhka ei aina estä tekoja, mutta rikoslainsäädännöllä vaikutetaan asenteisiin ohjaavasti. Jokaisella meistä on oikeus omaan sisäiseen turvallisuutemme, oikeuteen elää ja tuntea omassa lähipiirissämme olomme turvatuksi. Jokaisella meillä on oikeus turvalliseen kotimaahan.

Avainsanat: