Ikäihmisten neuvola

Mondayna 13. Juneta 2022

Valtuustoaloite 13.6.2022

Ikäihmisten ennaltaehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto osaksi palvelujärjestelmää (ikäihmisten neuvola) ja systemaattinen maakunnallisen hyvinvointityön kehittäminen ikäihmisten toimintakyvyn turvaamiseksi yhteistyönä erilaisten verkostojen kanssa.

Päijät-Hämeessä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita on kehitetty kuntien rahoituksella pitkään. Hyvinvointikuntayhtymä on toteuttanut kunnianhimoista muutosohjelmaa, jonka avulla on saatu sekä taloutta että palveluita ja palveluverkkoa sellaisiksi, että kunnat ovat voineet niitä rahoittaa. Olemme Päijät-Hämeessä viime vuosina panostaneet voimakkaasti mm. lapsi- ja perhepalveluihin. Tavoitteemme on ollut yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää ja siirtää painopistettä varhaiseen tukeen. Tarvitsemme samankaltaista verkostotyötä ikäihmisten palveluihin. Elinkaarta ajatellessa palvelujärjestelmämme suosii lapsia, nuoria ja työikäisiä. Kun ihminen on elämänkaarensa lopussa; lapset kasvatettu ja työpanos tehty, ikäihmistä ei saa unohtaa.

Kun sotetoiminta on 2023 alusta hyvinvointivointialueen vastuulla, rahoitus on valtiolla. Alueiden käynnistymisen vaihe on erinomainen taitekohta tarkastella mm. oman alueemme kipukohtia ja pyrkiä määrätietoisella työllä vaikuttamaan lainsäädäntöön sekä resursseihin meille tärkeillä osa-alueilla. Yksi konkreettinen hyvinvointialueen toteutettavissa oleva hanke on seniorineuvola. Palveluneuvonta yhdistettynä yhteisöllisiin tiloihin, terveys- ja sosiaaliavun neuvonta ja pienet toimenpiteet voisivat hoitua ikäihmisten keskuksessa, aivan kuten perhekeskuskin palvelee lapsiperheitä kokonaisvaltaisesti. Vanhusneuvostot ovat Lahdessa ottaneet useasti kantaa ikäihmisten neuvolan puolesta, mutta idea on torjuttu rahoituksen puutteen vuoksi. Seniorineuvolan tarpeeseen ja ikäihmisten ennaltaehkäisevän toimintakykyä tukevan toiminnan puutteeseen ollaan heräämässä myös kansallisella tasolla. Hyvinvointialueiden aloittaessa esimerkiksi seniorineuvonnan tekeminen lakisääteiseksi voisi turvata alueiden rahoituksen? Alueemme voisi myös hakea pilottirahaa ikäihmisten ennaltaehkäisevään työhön?

Päijät-Häme on ikärikas maakunta. Kotona asumisen tukeminen ja ikäihmisten toimintakyvyn turvaaminen on toimintaa, joka pitkällä aikavälillä myös säästää raskaampien palveluiden kustannuksia. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämistä ja toteuttamista pitää suunnitella maakunnallisesti eri toimijoiden kesken. Kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten on oltava mukana saumattomassa yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, jotta voisimme taata ikäihmisten henkisiä, sosiaalisia ja terveydellisiä tarpeita tyydyttävän turvaverkoston. Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä esittää, että hyvinvointialueella kartoitetaan mahdollisuuksia perustaa ikäihmisten neuvonta- ja neuvolapalvelua ja järjestetään se yhteistyössä alueen muiden toimijoiden, esimerkiksi järjestöjen ja yritysten ja kuntien kanssa. Palvelun kustannusten kattamiseksi selvitetään esimerkiksi hankerahoitusta.

Lahdessa 13.6.2022
Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä
Sari Niinistö

Avainsanat: