Valtuustopuhe, Talous- ja toimintaorganisaatiotoimikunnan väliraportti ja esitetyt talouslinjaukset

Mondayna 16. Septemberta 2013Talouskriisi antaa hyvät mahdollisuudet
rakennemuutoksille ja toimintojen kriittiselle arvioinille. Tiukka
taloustilanne on aina siis mahdollisuus ei pelkkä uhka. Tiukkuus tuo kuitenkin
haasteen ja sen nimi on priorisointi eli ensisijaistaminen.

Priorisointia tapahtuu poliittisessa toiminnassa jatkuvasti, mutta usein ilman avointa
keskustelua ja järjestelmällisyyttä. Avointa priorisointia yritetään monesti
välttää ja toiveena on, että yhteiskunta rahoittaisi aina palveluita suurin
lisäsummin. Näin voitaisiin vaikea päätöksenteko hylätä tarpeettomana.

Taloustoimikunta on antanut esityksiä, joilla kunnan talous yritetään tasapainottaa. Talouden
tasapainottaminen menojen hillitsemisen kautta on välttämätöstä. Meillä
valtuutetuilla on kuitenkin talouslukujen lisäksi jakamaton vastuu toiminnasta
ja palveluista. Maksajan eli veronmaksajan ja kunnan pääintressi ei voi olla kustannusten
minimointi. Tämä olisi helppo saavuttaa lakkauttamalla kaikki palvelut.
Maksajan edun mukaista on, että palveluja tarjotaan ja ne ovat tuloksellisia.
Maksajan velvollisuus on vaatia vaikuttavuutta.


Miten tämä liittyy taloustoimikunnan raporttiin?
Kun pyrimme hillitemään kustannuksia, meidän on oltava selvillä
vaikuttavuuslaskelmista. Mitä toiminnastamme seuraa? Maksamme viimeisen
laman seurauksia Lahdessa edelleen, samoihin virheisiin ei nyt ole varaa.
Avainkysymys on nyt miten tarpeisiin nähden niukat voimavarat kohdennetaan ja
miten niitä pitäisi kohdentaa hyötyjen maksimoimiseksi ja jakamiseksi
mahdollisimman oikeudenmukaisesti kuntalaisille!


Tiukkuus vaatii meitä päättäjiä hylkäämään osaoptimoinnin ja vanhoissa rakenteissa lepäämisen. Talkoot
tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi edellyttävät rohkeaa ja avointa
priorisointia. Kaiken keskellä on syytä muistaa, että olemme yhdessä luoneet
kaupunkiin strategian, jonka ydin ei saa hämärtyä tiukkuudenkaan keskellä. 

Avainsanat: