Toiminnallinen tuottavuus vai tuottavuus paperilla

Wednesdayna 31. Marchta 2010

Valtuusto käsitteli Lahden kaupungin tuottavuusohjelmaa viime viikolla valtuuston seminaarissa, ohjelmaa käsiteltiin myös kokoomuksen ryhmässä ja maanantain kh jätti ohjelman lisäselvityksiä varten odottamaan ensi tiistain ylimääräistä kh kokousta. Sain kh varahenkilönä kutsun tiistain kokoukseen ja toivon todellakin, että saamme tuolloin ohjelman hyväksyttyä ja edelleen valtuuston päätettäväksi.

Olennaista koko keskustelussa on mielestäni se, että sanan tuottavuus mieltää oikein ja sitten keskustellaan toiminnasta eikä paperinipusta ja kirjoitusasusta. Ohjelman tavoite on välttää helppoa leikkauslistan tekemistä ja antaa mahdollisuuksia uusille toimintatavoille tulevaisuudessa. Ohjelmalla tavoitellaan 14 milj euron säästöä ja 3 milj euron tulolisäuksiä vuoteen 2012 mennessä. Todellisuudessa summia on varmasti hyvin vaikea tarkkaan laskea ja osin se on jopa toivottavaa jos toiminnalliset muutokset tuottavatkin enemmän "hyvää" kuin on laskettu. Hyvänä esimerkkinä tästä mm. soten terveyskioski, jonka kantava ajatus on matalan kynnyksen palvelun lisääntymisellä vähentää terveydenhoidon kuluja esim.kalliimmista päivystyspalveluista.Samoin sähköisen asioinnin lisääminen voi olla ennakoitua suurempi tuottavuusloikka. Ainakin pitkällä aikavälillä.

Ohjelman ongelma on se, että toimialat ovat eri tavoin havoinnollistaneet tuottavuusideoitaan. Osin asiat on esitetty paperilla hyvinkin tarkasti, osin suurin linjoin. Jos/kun itse toimet kuvausten takana ovat todellisia tuottavuuskeinoja, paperivedoksen kritisoimiseen ei kannata tuhlata aikaa. Luottamushenkilön kannalta tärkeää on luottaa siihen, että viranhaltijat todella toteuttavat toimialoillaan asiat tehokkaasti, mielellään vielä tehokkaammin kuin nyt on osattu paperille kirjoittaa. Ja toisaalta on hyvä muistaa sekin, ettei tuottavuusohjelman hyväksyminen itsessään anna starttia ohjelman asioille. Kaikki asiat käsitellään kunnan päätöksentekoprosessin mukaisesti ja päättäjät ovat näin mukana yksittäistenkin toimien etenemisessä. Osa toiminnoista taas on jo käynnissä, kun edellä mainitsemani terveyskioski. Ohjelma ei ole, eikä se saa olla irrallinen paperinippu, vaan sen on nivouduttava olennaisesti kaupungin strategiaan.

Avainsanat:

kuntapolitiikka