Tavoitteena KANNUSTAVA yhteiskunta

Wednesdayna 8. Aprilta 2015

Tavoitteena KANNUSTAVA yhteiskunta.

Kunnioitan ihmistä ja elämää ja ihmisen kykyä tehdä valintoja. Haluan, että ihmisellä on mahdollisuus menestyä, oppia, opiskella, tehdä työtä ja osallistua yhteiskuntamme rakentamiseen. Sydämen sivistys mitataan silloin, kun meidän on pidettävä heikoimmista huolta. Kokoomuslaiset arvot: vapaus ja vastuu, välittäminen, sivistys, suvaitsevaisuus ja kannustavuus ovat minun päätöksiäni ohjaavia arvoja. Politiikko toimii arvomaailmansa pohjalta. Kaikkia päätöksiä ei voi ennakoida eivätkä yksittäiset asiat ratkaise kokonaisuuksia. Päättäjältä edellytetään kykyä ajatella kokonaisvaltaisesti ja taitoa arvioida päätösten seurauksia. Taloudellisesti vaikeina aikoina on erityisen tärkeää pyrkiä tekemään oikeudenmukaisia ja rohkeita uudistuksia, jotta suomalaiset selviävät myös tulevaisuudessa. Vaikeudet vahvistavat ja menestys syntyy yksilölle ja kansankunnalle usein menetysten kautta. Suomalaiset ovat selviytyjiä. Olen omalta osaltani valmis rakentamaan maatamme ja sen tulevaisuutta kansanedustajana.

Suomi selviää vain velkaantumisen taittamisella ja uutta kasvua hakemalla. Keinoja ovat mm. kuntauudistusten ja palvelurakenneuudistusten toteuttaminen, työllistämisen ja yrittämisen helpottaminen, koulutukseen ja osaamiseen panostaminen.

Työn tekemisen ja yrittämisen pitää aina olla kannattavaa. Tehdään verotus kannustavaksi, työmarkkinat notkeammaksi ja yksinyrittäjän asema helpommaksi ja sosiaalietuuksilla keinottelu mahdottamaksi.

Painopiste sosiaali- ja terveydenhuollossa ennalta ehkäisyyn. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus valita palvelunsa ja pitää itsestään ja läheisistään huolta. Palveluiden tuottamisissa tarvitaan nykyistä enemmän julkisen sektorin rinnalle yrityksiä ja järjestöjä.

Syrjäytymisen kierteet on katkaistava ja nuorille on löydyttävä koulutus tai työpaikka.

Suomi on pidettävä edelleen koulutuksen ja osaamisen mallimaana. Laadukas koulutus, innovaatiot ja ideat takaavat meille kilpailuedun ja yksilön kannalta koulutus on aina investointi omaan ja läheisten hyvinvointiin.

Ikäihmisten ja lasten turvallinen elämä on varmistettava ottamalla huomioon lasten, nuorten ja senioreiden näkökulma yhteiskunnassamme ja päätöksenteossa.

Politiikka on positiivisessa mielessä myös oman maakunnan etujen valvomista. Ennen kaikkea se on kuitenkin koko Suomen edun valvontaa ja lakien/asetusten kautta yhteisen hyvän tavoittelua.

Politiikka voi olla asiallista ja positiivista. Sen pitäisi olla yhteisten asioiden hoitamista eikä ristiriitojen rakentelua.

SUOMI selviää vain yrittämällä. Ihmiset selviävät vain yritteliäisyydellä. Kun on yritystä, on myös mahdollisuus huolehtia heikoimmista.

Eläkeläisten asemaa on helpotettava ja työntekijöiden ja eläkeläisten verotus tulisi olla yhdenmukaista ja oikeudenmukaista.

( lisää www.sariniinisto.fi – ajatuksia ja blogi)

Avainsanat: