psykiatrisen potilaan taisteltava saadakseen hoitoa!

Mondayna 12. Mayta 2008

Psykiatria seksikkääksi

Mediaseksikkyyttä psykiatrialla on  liikaakin, uutiset julkkisten masennuskuopista, itsemurha-aikeista tai terapioista tyydyttävät uteliaisuuttamme ja myyvät lehtiä. Jotakin hyötyä tästä tirkistelystä toki olla,  häpän stigma heikkenee psyykkisten sairauksien ympäriltä vähitellen, kun  ihmiset kuulevat, että julkkiksellekin kaatui elämä päälle.

Uutiset eivät kuitenkaan auta konkreettisesti ihmisiä, jotka kärsivät psyykkisesti. Lahden tilanne psykiatrisen hoidon osalta lienee melko samanlainen kun laman jälkeisen suomen muissakin kaupungeissa. Sairaalapalvelut on karsittu ja tarkoitus oli panostaa toimivaan avoterveydenhuoltoon. Viime syksynä muuttui phks ainoa  psyk avoosasto suljetuksi eli sairaalahoitoon eivät nykyisellään pääse esim. vakavasti masentuneet tai ns. elämäntilannekriisin loppuunpolttamat. Teoreettisesti onkin kaunista ajatella, että toimiva avohoito on parempi ratkaisu kuin osastohoito. Kuinka paljon on kuitenkaan saatu avopuolella enemmän resursseja sairaalamuutoksen myötä? Olen hoitajana, seurakunnassa ja psykiatrien kanssa lääkealalla työskennellessäni saanut hyvin realistisen kuvan psyykkisesti huonosti voivan ihmisen arjesta. Psykiatriselta polilta on erittäin vaikea saada aikoja. Terapiat ovat kortilla. Yksityisiä psykiatreja ei Lahdessa ole paljon, ajan saaminen voi kestää viikkoja.Lääkärit vaihtuvat koko ajan, pitkäjänteistä hoitosuhdetta ei pysty rakentamaan, vaikka jalan oven väliin sattuisi joskus saamaankin. Työterveyspuolella ja terveyskeskuspuolella somaattiset sairaudet vievät niin paljon aikaa ja huomiota, ettei mielen muutoksille ja havainnoinille tahdo riittää aikaa ja ammattitaitoa.

Saadakseen hoitoa, psykiatrian sektorilta, täytyy siis jaksaa taistella. Ja loogista on, että ne, joiden voimat ovat todella lopussa, eivät sitä jaksa tehdä.

Psykiatrisen hoidon heikkoudet heijastuvat kaupungissa koko ajan, joka puolelle. Oikean hoidon puutteessa aletaan pahaa oloa" itsehoitaa" päihteillä, liian monet myös päättävät elämänsä aktiivisesti tai muuttuvat välinpitämättömäksi elämäänsä kohtaan. Syntyy syrjäytymistä, väkivaltaa, oppimisongelmia, parisuhdeongemia jne. 

Lääkäritkään eivät ehkä koe psykiatriaa houkettelevaksi erityisalaksi, koska paineet ovat liian kovat, ongelmat lääkärille päästyä jo liian kärjistyneitä ja henkilökuntaa liian vähän. Syntyy kierre. Apua on liian vähän tarjolla, tarvetta aina vain enemmän.

Pahinta tilanteessa on tietysti yksittäisen apua tarvitsevan ihmisen tilanne, jos ongelmat jäävät havaitsematta ja hoitamatta. Asia ei kuitenkaan ole merkityksetön myöskään kaupungin talouden ja viihtyvyyden kannalta. Liian moni lahtelainen ajautuu huonon/puuttuvan psykiatrisen välintulon takia työkyvyttömäksi tai päihderiippuvaiseksi.

Jos Lahdessa saataisiin psyk.hoidon kuntoon laittamisesta kunniakysymys, tulisi lahdesta vielä viihtyisämpi paikka elää ja olla. Miten saisimme aiheesta niin seksikkään, että toimeen todella tartuttaisiin?