Päihdeilmastonmuutos

Saturdayna 6. Novemberta 2010

Päihdejalanjälkemme on suuri. Alkoholin ja muiden päihteiden kulutus on kasvanut ja kasvaa edelleen. Voimme ehkä ajatella, että yksilön vastuuta korostavaan elämään liittyy valinnan vapaus ja oikeus. Jokainen ottaa omasta toiminnastaan vastuun. Asiaa voi myös tarkastella yleisen edun ja yhteiskunnallisen tilanteen valossa.

Nuorten ja lasten altistuminen päihdemainonnalle, päihteiden käytölle ja sen seuraamuksille on huolestuttavaa.Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa on ollut 16,5 % yläasteen oppilaista. Lahdessa % on 17,9. Lapsen ja nuorena päihteille altistuminen on erityisen haitallista ja nuorena opitut tavat siirtyvät helposti sukupolvilta toisille.

Päihteet aiheuttavat inhimillisiä tragedioita, mutta myös yhteiskunnalle tuleva lasku on iso. Pelkät päihdehuollon nettokustannukset ovat esim. Lahdessa v.2008 31,8e/asukas. Varsinaista päihdehoitoa suuremmat kulut tulevat muista sosiaali- ja terveydenhuollon toimista, järjestyksenvalvonnasta, rikollisuudesta jne. päihteisiin liittyen.

Kaikki toimet, jotka tähtäävät lasten ja nuorten suojelemiseen päihdehaitoilta ovat tarpeen ja kannatettavia. Merkittävin tekijä ja kaiken lähtökohta on "ilmaston" eli asenteiden muutos. Aikuisten esimerkki, kunnan ja valtion toimet alkoholipolitiikassa jne. ovat osaltaan kaikki vaikuttavat siihen, miten päihdemyönteinen yhteiskuntamme on. Kunnat ovat sitoutuneet ympäristö ja ilmastotavoitteisiin - sitoutuminen päihdejalanjäljen puolittamiseen olisi myös viisasta ja tavoiteltavaa.

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään 6 - 14.11. Osana Päijät-Hämeessä toteutettavia ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumia on syntynyt idea vaihtoehtoisesta Perjantaipullosta. Perjantaipullo haastekampanja toteutetaan Facebookissa. Tarkoituksena on haastaa ihmiset viettämään yksi perjantai, 3.12. ilman päihteitä. Kampanjalla viestitetään siitä, että on mahdollista viettää aikaa selvin päin, myös perjantaisin ja pikkujouluaikaan. Valitsemalla päihteettömän perjantain, voit vaikuttaa omaan ja läheisten elämään ja olla mukana muuttamassa suomalaista päihdeilmastoa, vaikkapa perjantai kerrallaan.