Mielen terveyden arvoa ei voi mitata

Thursdayna 11. Octoberta 2012

Maailman mielenterveyspäivää vietettiin 10.10. Syrjäytymisen ehkäiseminen, päihdeongelmien hoitoon panostaminen ja matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ovat ratkaisevassa asemassa itsemurhien ja mielenterveysongelmien ehkäisyssä. Mielenterveyden häiriöt liittyvät lähes aina myös itsemurhiin. Päihteet ruokkivat tilannetta ja hankala elämäntilanne laukaisee elämän päättämisen toimet myös monilla nuorilla. Mielenterveyden häiriöt olisivat hyvin usein helposti hoidettavissa, jos psykiatrinen hoito ja apua tarvitseva todella kohtaisivat. Silloin kun läheisten tuki ja ennaltaehkäisy pettää, tarvitaan ammattiapua.

Ympäri vuorokauden avoinna oleva mielenterveysapua tarjoava paikka voisi pelastaa monen hengen. Ahdistunut, masentunut ja sekava ihminen ei voi odottaa viikkoja tai kuukausia päästääkseen hoitoon. Jos suomalaisia työuria halutaan pidentää, mielenterveyteen pitää panostaa. Mielenterveyden häiriöt ovat keskeisin syy myös työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Elinvuosia ja työvuosia ei menetetä sattumalta, vaan menetykset johtuvat ihmisten omista ja yhteiskunnan valinnoista. Emme tarvitse lisää erikoissairaanhoitoa vaan perustason osaamista ja välittämistä mielenterveyden kysymysten kohtaamisessa. Terveydenhuollon kannalta tämä tarkoittaa sitä, että systeemissämme pitää olla valmius tunnistaa, tarttua, ottaa puheeksi, ohjata hoitoon ja mahdollistaa avun saaminen. Lahdessa on viime vuosina pyritty kehittämään perustason mielenterveystyötä palkkaamalla nuorisopsykiatri ja psykiatrisia sairaanhoitajia perusterveydenhuoltoon. Myös SOTE 2015- hankkeen yksi tavoite on vahvistaa mielenterveystyön resursseja perusterveydenhuollossa. Terveyskioskin ja akuutti 24:n idealla pitää tuottaa myös mielenterveyspalveluita, apua ilman lähetettä. Lisää poliittista tahtoa ja resursseja tarvitaan tulevaisuudessa, jotta ihmisten ongelmiin päästään tarttumaan ajoissa. Lahdessakin mielenterveyshoidon suurimmat kustannukset tulevat erikoissairaanhoidosta, joka on kallista ja usein myös ihmisen kannalta epätarkoituksenmukaista.

Haastan kaikki puolueet ja valtuutetut toimimaan sen ihmisryhmän puolesta, joka ei osaa ja jaksa puhua äänekkäästi puolestaan. Olisiko Lahden syytä profiloitua muotoilun ja vihreyden lisäksi myös kaupunkina, jossa ihmiset saavat vaivattomasti apua ahdistuksen ja elämäntilanteidensa käydessä ylivoimaisiksi? Pitää uskaltaa resurssoida niihin ennaltaehkäiseviin toimiin jotka eivät tuota välitöntä tulosta vuosibudjettitasolla. Mielen terveys on asia, jonka arvoa ei voi mitata. Kun kuntien talous on tiukoilla, meillä pitää olla varaa välittää tärkeimmästä elinvoimatekijästämme, henkisestä hyvinvoinnista. Se kertautuu ympäristöön tehokkaasti. Mielenterveysteemojen toivoisi kiinnostavan poliitikkoja muutenkin kun suurten surunäytelmien jälkeen.

 

Avainsanat: