Liikkuva Lahti

Mondayna 24. Marchta 2008

Liikkumaan Lahti

Esko  Söder kirjoitti ess lukijanpalstalla, että Lahden sisäliikuntatilat ovat liian kalliita käyttää! Hinta ei todellakaan saisi olla este liikunnalle. Kaupungin tulisi etsiä uusia liikuntatiloja, joita voidaan vuokrata yhdistyksille järkevään hintaan.Liikuntapaikkoja on oltava paljon ja monipuolisesti ympäri kaupunkia.

Kävely-ja pyöräteiden kunnossapito ympäri vuoden on myös tärkeää. Latuverkoston, luistinratojen,uimarantojen,uimahallien,urheilukenttien hyvä kunto tulee säilyttää kunnia-asiana Lahdessa.Uimahallien aukioloja tulisi laajentaa nykyisestään, nykyiset aukioloajat ovat liian suppeat palvellakseen kaupunkilaisten tarpeita.

Suurten urheilutapahtumien lisäksi Lahti tarvitsee myönteistä asennetta tavallisen kaupunkilaisen arkiseen liikuntaan. Isot kisat tuovat rahaa ja iloista ilmettä Lahteen, mutta kaupunkilaisten arkiliikuntaan panostaminen tekee Lahdesta mukavan paikan asua.

Liikunta virkistää, ennaltaehkäisee,hoitaa ja kuntouttaa. Riittävä liikunta mahdollistaa terveempiä elinvuosia. Lääkäritkin voisivat kirjoittaa kaupunkilaisille ”liikuntareseptejä” rohkeammin. Myös koulujen,opiskelu-ja työpaikkojen tulisi kannustaa ihmisiä liikuntaan.

Veronmaksajat saavat liikuntaan panostetut rahat moninkertaisesti takaisin mm.säästyneinä terveydenhoitomenoina. Päättäjien tärkeä tehtävä on vastata Lahdessa siitä, että kaupungissa on rakenteellisesti ja sisällöllisesti mahdollisuus monipuoliseen arkiseen liikkumiseen.