Kohti eduskuntavaaleja- arvoja ja tavoitteita!

Mondayna 9. Januaryta 2023

Vaalit lähestyvät ja elämme poikkeuksellista aikaa. Maailmantilanne on epävakaa pandemian jäljiltä ja sota Euroopassa horjuttaa turvallisuudentunnettamme ja elintasoamme. Seuraava hallitus joutuu korjaamaan Suomen talouden suuntaa reippaasti samalla kun ikärakenteemme muuttuu. Kansanedustajilta edellytetään kokemusta, koulutusta, yhteistyökykyä ja rohkeutta tehdä sellaisia päätöksiä, että myös lastemme ja nuortemme tulevaisuus on turvattu. Ulkopolitiikan asiantuntemuksesta on eduskunnassa hyötyä, mutta eduskunnassa huolehditaan ensisijaisesti siitä, että suomalaisten arki toimii. Siksi turvallisuudessa korostuukin seuraavalla hallituskaudella sisäisen turvallisuuden merkitys.

Suomalaisten turvallisuuden tunne ei synny vain siitä, että puolustuksemme toimii. Se syntyy siitä, että suomalaisten asiat ovat kunnossa. Sisäinen turvallisuus tulee siitä, että taloutemme on vakaalla pohjalla, työ ja yrittäminen ja opiskelu on kannattavaa, sosiaali- ja terveydenhuoltomme palvelut toimivat ja oppimiseen kannustetaan. Sisäisesti turvallisessa Suomessa ei kukaan jää yksin, vaan huolehdimme yhteisöllisesti jokaisesta.

Kokoomuslaiset arvot: vapaus ja vastuu, välittäminen, sivistys, suvaitsevaisuus ja kannustavuus ovat minun päätöksiäni ohjaavia arvoja. Kaikkia päätöksiä ei voi ennakoida, asiat tulevat ja menevät. Päättäjältä edellytetään kykyä ajatella kokonaisvaltaisesti ja taitoa arvioida päätösten seurauksia. Taloudellisesti vaikeina aikoina on erityisen tärkeää pyrkiä tekemään oikeudenmukaisia ja rohkeita uudistuksia, jotta suomalaiset selviävät myös tulevaisuudessa. Vaikeudet vahvistavat ja menestys syntyy yksilölle ja kansankunnalle usein menetysten kautta. Suomalaiset ovat selviytyjiä.

Haluan, että ihmisellä on mahdollisuus menestyä, oppia, opiskella, tehdä työtä ja osallistua yhteiskuntamme rakentamiseen. Sydämen sivistys mitataan silloin, kun meidän on pidettävä heikoimmista huolta. Kun minut valitaan kansan edustajaksi, pyrin kokoomuslaisen arvopohjan kautta vaikuttamaan ensisijaisesti seuraaviin sisäistä turvallisuutta lisääviin tekijöihin, jotka ovat suomalaisten tulevaisuuden kannalta merkityksellisiä.

 

Elinvoimainen Suomi ja Häme

-       työn, yrittämisen ja osaamisen kehittämisen on oltava yhteiskunnan perusta

-       kasvuun on panostettava, mutta meidän on myös säästettävä

-       opiskelun, työn tekemisen ja yrittämisen pitää olla aina kannattavaa

Saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut

-       sotepalveluihin pääsyä ja palveluiden laatua on parannettava 

-       perheiden haasteisiin, syrjäytymisongelmiin, mielenterveysongelmiin ja ikäihmisten hyvään hoivaan on etsittävä koko ajan uusia ratkaisuja

-       yhteiskunnan on oltava kannustava, mutta heikoimmista on pidettävä huolta

Sivistykseen panostaminen

-       jokaisella iästä riippumatta on oltava oikeus oppimiseen

-       laadukas varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus on sivistysyhteiskunnan kivijalka

-       korkea-asteen koulutusta ja tutkimusta on tuettava riittävästi, jotta suomalainen osaamistaso kasvaa.

-       kulttuurin merkitystä ei saa unohtaa vaikeina aikoina

 

Avainsanat: