Puhe valtuustossa 24.11.2014

Mondayna 24. Novemberta 2014

Valtuusto on linjannut jo aiemmin että yksityisen päivähoidon hoidon tukea kasvatetaan. Lisäksi valtuuston enemmistö kannatti päivähoidon palvelusetelijärjestelmän kehittämistä. Tämä on tarpeen monestakin syystä . Voidaan säästää seinistä eli voidaan vähentää kunnan omia investointitarpeita. Voidaan lisätä vanhempien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia.

Nyt on koetettu luoda uhkakuvia siitä, että nykyisestä pävähoidon ostopalvelujärjestelmästä luopuminen mullistaisi päivähoidon ja lapset jäisivät ilman hoitopaikkaa tai hoito eriarvoistuu. Faktisesti on kyse kuitenkin siitä, että nykyisestä ostopalvelujärjestelmästä luopuminen asettaisi sekä ostopalvelupäiväkodit että muuta yksityiset toimijat samalle viivalle. Nykyisestä mallista luopuminen mahdollistaisi sen, että kaikki toimijat olisivat samalla viivalla, palvelusetelijärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön ja setelin arvo voidaan asettaa ilman että hoito jotenkin eriarvoistuisi. Tarvitsemme ehdottomasti lisää innokkaita uusia palveluyrittäjiä mukaan myös päivähoidon kentälle. Se, että lapset ja vanhemmat saavat lisää valinnanmahdollisuuksia ja jotain liikettä päivähoidon kentällä tapahtuu, ei ole uhka vaan mahdollisuus. Palvelusetelijärjestelmää vastustetaan usein ideologin perustein ja luodaan vääriä mielikuvia siitä, että vain parempiosaiset voivat järjestelmää käyttää ja järjestelmä on eriarvoistava. Mielikuva on kuitenkin väärä ja siksi monissa kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla yksityisillä toimijoilla on huomattavasti vahvempi asema myös päivähoidon kentässä kuin meillä täällä Lahdessa, jossa palvelusetelit tai yksityinen palvelutuotanto tuntuu olevan joillekin periaatteellinen vastuksen kohde. Toisaalta, voidaan myös perustellusti kysyä – eikö kunnallisen toiminnan tarkoitus olekin juuri huolehtia eniten niistä, jotka eniten tukea ja apua tarvitsevat eikä tasapäisesti kaikesta ja kaikesta. Eli mikä siinä on väärin, että kunnallinen päivähoito kantaisi suurimman vastuun niistä lapsista tai vanhuksista, jotka ovat suurimman taloudellisen ja konkreettisen tuen tarpeesta. Tätäkin on syytä kysyä tosissaan näinä talouden tiukkoina aikoina.

En voi valinnanvapautta tukevana olla sellaisen esityksen takana, jossa jatketaan nykyistä mallia päivähoidossa eli jatketaan ostopalvelusopimuksia ja lisätään paineita kunnalliselle puolelle. Näen tulevaisuuden kannalta perusteltuna että pidämme kiinni aiemmista linjauksistamme ja panostamme yksityisen hoidon tukeen ja laitamme järjestöt ja yksityiset toimijat samalle viivalle. Jos sitten taas tullaan siihen päätelmään että meillä on varaa korottaa sekä yksityisen hoidon tukea, rakentaa lisää kunnallista toimintaa, jatkaa ostopalveluita jne. on taloustilanteemme varmasti sitten tietämättäni jotenkin yhtäkkiä muuttunut paremmaksi tai budjetissa olikin yllättäen löysää, josta rahat ovat kaivettavissa. Politiikka on monesti kuitenkin kompromisseja ja siksi jonkinlainen siirtymä saattaa tässä asiassa olla tarpeen jos päättäjät niin tahtovat. Vuoden siirtymävaiheen jälkeenkin olemme kuitenkin jälleen samassa tilanteessa. Toisin sanoen, kompromissi siirtymävaiheesta tarkoittaa sitä, että otamme vuoden lisäajan kun emme uskalla tehdä aiemmin linjaamaamme päätöstä nyt.

Yleisesti ottaen tästä talousarviokäsittelystä ja sen yksityiskohtien veivaamisesta voi huomata sen, että taas ovat jotkut vaalit tulossa. Päätöksenteko on hirmuisen vaikeaa ja äänestäjien miellyttäminen tai menettämisen pelko ohjaa monia toimia. Ei päättäminen näissä taloustilanteissa koskaan helppoa ole, mutta päätöksien lykkääminen tietoisesti yli vaalien on mielestäni selkärangatonta. Päätöksiä kouluverkosta ei haluta tehdä keväällä, vaan syksyllä ja Multicultin katuosoitteenkin muuttaminen tuntuu olevan meille liian vaikea päätös. Seiniin investointi on tappamassa meiltä mahdollisuudet panostaa toimintaan ja kehittää sitä.

Olisi viisasta niputtaa vaaleja, jotta päätöksenteko voisi olla hieman enemmän faktoihin perustuvaa ja hiukan vähemmän vastuun siirtämistä. Kuntavaalit ja eduskuntavaalit ainakin samaan ajankohtaan, niin työrauha ja asiaperusteet saavat enemmän valtaa päätöksenteossa.

Avainsanat: