Sotelle suuntaa, valtuustopuhe 6.10.2014

Mondayna 6. Octoberta 2014

Olemme antamassa lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksenesityksen luonnoksesta Lahden suuntautumisvaihtoehtojen osalta. Sote-alue tekee päätöksen siitä, mitkä kunnat ja kuntayhtymät ovat tuottamisvastuussa. Ne tuottavat sote-alueen järjestämispäätöksen mukaiset palvelut ja vastaavat niihin kuuluvasta julkisen vallan käytöstä. Tuottamisvastuullisella kunnalla ja kuntayhtymällä pitää olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista, hoitavista, kuntouttavista ja muista sote-palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena.

Se, että Lahden kaupungin tulisi kuulua HYKSin erva-alueesta muodostettavaan sote-alueeseen on monenlaisten pohdintojen summana muodostunut kannanotto. Asiakkaan kannalta läheisyys ja helppous ovat merkittäviä perusteita suuntautumiselle, mutta eivät ratkaiseva asia, koska monet palvelut tuotetaan edelleenkin lähellä ja paikallisesti. Kustannusten kannalta tiedot ovat vaihtelevia ja niiden perustalle ei yksinomaan voi päätöksentekoa perustaa. Koska Sote-aluejako heijastuu varmasti myös muihin yhteistyö- ja hallintoratkaisuihin, näen mielekkäänä, että Lahden kaupungin tulisi kuulua HYKSin erva-alueesta muodostettavaan sote-alueeseen. Haluamme kehittyä osana metropolialuetta.

"Lahti haluaa Helsinkiin, Hollola Tampereelle...jos valittavana olisi Jyväskylä tai Kouvola, tällä menolla joku haluaisi myös sinne", kirjoittaa Uusi Lahden toimittaja Tommi Berg pääkirjoituksessaan 4.10 sote-suuntaumiseen liittyen.Olisikohan maakunnallisessa yhteistyössä kehittämisen varaa? Sotesuuntautumisesta, järjestämissuuntauksesta on mielestäni turha kuitenkaan tehdä kiistaa maakunnassa. Toivottavaa on, että soteratkaisuissa voidaan maakunnassa tehdä yhteistyötä toimivien palveluiden järjestämiseksi. Tärkeää on jatkossa keskittyä vaikuttamaan siihen, miten kustannukset ja tuotanto toteutuvat alueellamme. Tarvitsemme liikkumavaraa, jotta lopputuloksena soteuudistuksesta ei olisi kallis ja heikkolaatuinen sosiaali- ja terveydenhuolto, joka on täydellisesti tuhonnut luovan tekemisen, kuten tamperelainen kansanedustaja Harri Jaskari kyseenalaistaa uudistuksen toiminnallisuutta.

Meidän on korostettava kunnan mahdollisimman vahvaa asemaa päätöksenteossa ja tuotannosta sekä kustannuksista sopimisessa ja mahdollisimman laajaa liikkumavaraa tuotantovastuun organisoimiselle. Mitä tarkoittaa laaja liikkumavara tuotantovastuun organisaatiolle? Järjestämisen lisäksi tuotantoa ei saisi liikaa keskittää, koska silloin hinnan ja laadun vaertailu on mahdotonta. Soteuudistus laittaa meidät nyt tosissaan sen julkisten palveluiden heikkouden eteen, että meillä ei ole riittävästi vertailukelpoisia tietoja esimerkiksi perusterveydenhuollon hinnoista, laadusta ja vaikuttavuudesta. Sote-palveluiden tuotteistamista on siis kunnissa ja valtakunnallisesti jatkettava.

Sote-uudistus tulee vaatimaan kunnilta runsasta yhteistyökykyä ja halua asiakkaan kannalta laadukkaiden palveluiden tuottamiseksi. Asiakkaan valinnanvapaus ja asema täytyy pitää vahvasti fokuksessa. Rakenteista keskustellessa ei pidä unohtaa sitä, että kuntalaisten arjesta ja maakunnan toimivista sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluista nyt ja tulevaisuussa me tässä oikeasti nyt olemme lausumassa ja päätöksien vaikutukset tulevat ulottumaan pitkälle tulevaisuuteen.

Avainsanat: