Valtuustopuhe, Lahden kaupunginsairaalan pääterveysaseman hankesuunnitelman hyväksyminen

Mondayna 16. Septemberta 2013

Pääterveysaseman suunnittelu sai syntynsä viime valtuustokaudella, kun sotessa sysättiin liikkeelle SOTE2015-hanke.Pääterveysasema osana palvelujen uudistamis- ja keskittämistyötä oli ja on
Lahdessa välttämätön hanke.Näen edelleen investoinnin tarpeellisena, mutta kyky
ajatella tänään toisin kuin eilen erottaa viisaan ja kangistuneen. Siksi myös
näen investoinnin tänään erilaisessa valossa kuin vielä  muutama vuosi sitten. Maailma on muuttunut .
Lahtelaisten uudistusaatteiden rinnalla kulkee tänään valtakunnallinen
soteuudistus ja kuntarakenneuudistus. Keskussairaalassa ovat käynnissä omat
investointihankkeensa. Nyt tarvittaisiin iso kristallipallo, josta voisi kurkistaa
tulevaisuuteen ja nähdä sotepalveluiden tulevaisuuden maailma. Vaikka jo
nykyisellään pyritään tulevaisuutta ennakoimaan ja istumaan investointeja
suunniteltaessa samoissa pöydissä, nyt ja tulevaisuudessa viisaiden
alueellisten sote- ja investointihankkeiden toteuttaminen vaatii vielä enemmän
ryhtiä. Meidän päättäjien pitää kyetä ennakoimaan ja myös vaikuttamaan koko
alueen soteinvestointeihin ja olemaan hereillä mahdollisten päällekkäisyyksien
osalta.

Kuntapäättäjän osa ei ole helppo, kun kunta-
ja soterakennelmassa on nykyisellään niin paljon liikkuvia ja liikkumattomia
osia. Päijät-Hämeessä selvitystä sotepalveluiden järjestämisestä tehnyt
Kekomäki toteaa myös raportissaan: Koko sotealueen kiinteistökannan optimointia
tulee tehdä jatkuvasti ja reagoida muuttuvaan palvelutarpeeseen ja uusiin
palvelumuotoihin mahdollisimman joustavasti.

Tänään voidaankin laittaa pääterveysaseman
hankesuunnitelmamme eteenpäin vain uskoen ja toivoen että investointi on
riittävä, riittävän suuri tai riittävän pieni ja tarpeellinen. Se, mikä on varmaa, vanhoilla rakenteilla ei
olisi valinnanvapauden laajentuessa v.2014 pärjätty. 

Avainsanat: