Juhlapuhe kuntaliiton ansiomerkkien saajille 17.8.2012

Fridayna 17. Augustta 2012

”Jokainen meistä on saanut syntyessään tehtävän.Tuon tehtävän oivaltaminen ja täyttäminen tuoelämään suuren merkityksen ja tyydytyksen tunteen.” ( Keith M.Kent)

 Työ tuo ihmisen elämään sisältöä. Kun kokee tekevänsä merkityksellistä työtä, se antaa voimaa lähteä liikkeelle päivittäin, viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Kuntatyöpaikoilla tehtävä työ on ihmisläheistä, yhteiskunnallisesti ja sisällöllisesti erittäin merkityksellistä. n. joka 5. työskentelee kunta-alalla. Kunta-alan tehtävillä on suuri merkitys kuntalaisille ja heidän hyvinvoinnilleen. Kuntien henkilöstö on myös osaavaa ja hyvin koulutettua.

Kunnissa valtuusto määrittelee kuntalaisten tahdon. Edellytys sille, että valtuusto ja päättäjät pystyvät hoitamaan laissa määriteltyjä tehtäviään on se, että koko organisaatio toimii moitteettomasti ja muutoskykyisesti ja -haluisesti. Tärkein tekijä suunnittelun, valmistelun, päätöksenteon, toimeenpanon ja seurannan ketjussa on aina työntekijä, ihminen. Riippumatta siitä, onko hän johtavassa, päättävässä vai käytännön toteuttajan roolissa. Kuntalaisen näkökulmasta työntekijä on aina merkki- ja avainhenkilö. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on siis toimivien kuntapalveluiden edellytys.

Työelämä on nykyisinkin jatkuvassa muutoksessa. Talouspaineet, teknologian kehittyminen, ikääntymisen haasteet, työvoimapula ja työttömyys ja monet muut tekijät vaikuttavat yksilöön ja työn tekemiseen. Oleellista haasteita kohdatessamme on asenne muutokseen ja kyky määritellä oma paikkansa uudelleen muuttuvassa yhteiskunnassa. Ja myös kyky nähdä kuntalainen avainasemassa määrittämässä työmotivaatiotamme. Olemme, niin me päättäjät kuin te työntekijät, olemassa näissä tehtävissämme kuntalaista varten. Vaikka työn tekemisen edellytykset ja rakenteet ja rahoituksen mahdollisuudet muuttuvat varmasti myös tulevaisuudessa, työssä onnistumisen ja motivaation tunne kannattaa edelleenkin sitoa inhimilliseen tekijään eli ihmisen kohtaamiseen ja sen merkitykseen. Se on ehkä juuri se motivaation lähde, joka on saanut myös teidät jaksamaan ja tekemään pitkäjänteisesti töitä omassa tehtävässänne läpi vuosien.

Te, kutsuvieraat, ansiomerkkien saajat, olette tämän päivän merkkihenkilöitä ja avaintekijöitä. Olette kohdanneet kuntalaisia, asukkaita, asiakkaita vuosien ajan ja antaneet merkittävän panoksen ja osan elämästänne kuntalaisten palvelemiseksi pitkään jatkuneessa palvelussuhteessanne.Julkinen kiitos ja ansiomerkki on siis paikallaan tänään.. Kanna merkkiä sopivan tilaisuuden tullen ylpeänä. Ilman kaltaistasi sitoutujaa kunnassa olisi vaikea tehdä asioita kuntalaisten parhaaksi.

 Hyvät naiset ja herrat – kutsuvieraat:Minulla on ilo sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana ja kaupunginvaltuutettuna esittää parhaat onnittelut ja kiitokset hyvin tehdystä työstä ja olla mukana Suomen kuntaliiton myöntämissä ansiomerkkien luovuttamisessa.

 

Avainsanat: