Taide tuo merkitystä elämään

Thursdayna 3. Marchta 2011

Taide

tuo merkityksiä elämään. Taidetta ovat ihmisten luomat teokset, jotka tuottavat esteettisiä elämyksiä. Taide on ilmaisun, kannanoton ja mielihyvän tuottamisen väline. Taide voi saada ihmisen hetkeksi unohtamaan arjen ja kokemaan, että elämässä on jotakin suurempaa. Taide liittyy ihmisten elämässä arvoihin ja merkityksiin. Taide voi opettaa inhimillisyyttä ja toisista välittämistä. Taide ei avaudu, jos sen ääressä ei pysähdy ja anna mahdollisuuksia sen kokemiseen. Taide avaa ikkunan - ihminen voi ajatella vapaasti.

634

Matti Koskela, Pianissimo 1994

Dosentti Markku Partinen sanoo taideaineiden parantavan keskittymiskykyä ja edistävän aivojen kykyä luoda erilaisia visioita ja mielikuvia. Hän luonnehtii taiteen merkitystä olennaiseksi ihmiselle. " Systemaattista tutkimusta taideaineiden merkityksestä ihmiselle pitäisi tehdä enemmän, vaikka se on vaikeata ja kallista", hän toteaa.

 

 Sirpa Papinaho, muotokuva

Kulttuurin ja taiteen harrastaminen edistää ihmisen terveyttä ja kykyä selviytyä elämässä erilaisista tilanteista. Siksi kulttuuri- ja taidelähtöiset menetelmien pitää olla osa jo lasten kasvatus- ja koulutusympäristöä. Keskustelu taideaineiden määrästä ja paikasta on oleellinen yhteiskunnallinen kysymys. Taideaineisiin satsaaminen nuorilla on investointi tulevaisuuteen. Ilmaisun hyvinvointia lisäävä vaikutus toimii myös syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä toimintana, joka tuo myös taloudellista säästöä. Taiteen ympäröimänä kasvanut lapsi ja nuori ymmärtää kulttuurin merkityksen myös myöhemmin elämässään.

 Cavalli

 

Bartolomeo Prencipe

Taide toimii sivistyneessä yhteiskunnassa kulttuuriperimän välittäjänä ja uudistusvoimana. Taide antaa kansalaisille henkistä perusvoimaa. Taidetta ei voi suorittaa ja siksi sen merkitystä nykyisessä hektisessä, tehokkuutta korostavassa maailmassa ei voi liikaa korostaa. Taiteen kautta kehittyvät ajattelun välineet, mielikuvat ja kieli.

Kuvataide on merkittävä osa taidemaailmaa.. Kauneus on katsojan silmässä ja kuvataiteen tekijän kädessä. Erilaisissa elämäntilanteissa erilainen taide voi puhutella ja antaa merkityksiä. On vaarallista ja erikoista, jos joku alkaa määrittää muiden puolesta millainen taide on arvostettavaa ja kannatettavaa. Viime päivinä uutisotsikoihin on kantautunut tiettyjen poliittisten ryhmien mielipiteitä siitä, mikä on yhteiskunnassa arvostettava taiteeksi ja mikä ei. Tuollaiset määritelmät eivät kuulu sivistysvaltion toimintaan. Valinnanvapaus taiteen kokemiseen, tekemiseen ja opettamiseen ja esittämiseen tulee säilyttää. Taide on osa ihmistä ja elämää, ulottuvuutta arjen yläpuolelle.

Linkkejä

Keskustelua; Perussuomalaisten taideohjelma

Taidemaalariliitto

 

 

Avainsanat: