Savuton Lahti 2012

Tuesdayna 9. Marchta 2010

Tänään sosiaali- ja terveyslautakunta teki yksimielisen päätöksen: Tavoitteena on, että Lahti konsernina julistautuu savuttomaksi 2012 alkaen. Käytännössä tämä toteutuu niin, että pyydämme muilta toimialoilta lausunnon tavoitteista ja henkilöstöpalvelut käy neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Kaupunginhallitus tekee asiasta lopullisen päätöksen.

Olen iloinen, että tärkeä asia sai lautakuntamme kannatuksen. Monissa kaupungeissa ja yhteisöissä on tehty savuttomuusjulistuksia. Aihetta voi lähestyä monelta eri taholta.Tärkeää on kuitenkin se, että teemaa lähestytään myönteisesti ja kannustaen. Esimiesten tehtäväksi ei voi eikä saa antaa tupakoinnin "vahtimista" jne. Kyse on mahdollisuudesta - työnantajan tehtävä on mahdollistaa savuton työympäristö kaikille ja auttaa myös niin haluavia työntekijöitä eroon tupakoinnista.

Työaika on työaikaa, vapaa-aika on vapaa-aikaa. Työajan ulkopuolella jokainen tekee päätökset ajankäytöstään itse. Työyhteisön kannalta on kuitenkin tasa-arvoista se, että kukaan ei käytä työaikaansa tupakointiin.

Tupakka-tuotteilla ja passiivisella tupakoinnilla on merkittäviä terveyshaittoja. Tupakoinnin monia haittoja on turha edes kerrata. Tupakkalaki on osaltaan kannustanut ihmisiä savuttomuuteen. Nyt halusimme Lahdessa mahdollistaa terveellisemmän työajan. Asenne ja esimerkki-vaikutustakaan ei ole syytä väheksyä.

Avainsanat:

kuntaterveys