Aloite Reilusta kaupasta!

Tuesdayna 12. Octoberta 2010

VALTUUSTOALOITE: LAHTI REILUN KAUPAN KUNNAKSI

Kaupungit ja kunnat käyttävät ostoihinsa yli 12 miljardia euroa vuodessa. Näillä verorahoilla tehtävillä julkisilla hankinnoilla on suuria kehitysvaikutuksia, eikä siksi ole yhdentekevää, millaisia tuotteita ja palveluita ostetaan. Vuonna 2007 uudistetun hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tarjouspyynnöissään asettaa sosiaalisia tai ympäristökriteereitä. Kunta voi siis halutessaan suosia Reilun kaupan kriteerit täyttäviä tuotteita, vaikka tuotteilta ei voikaan suoraan edellyttää Reilun kaupan merkkiä.

Reilu kauppa -sertifioidussa tuotannossa kehitysmaiden pienviljelijät saavat tuotteestaan vähintään Reilun kaupan takuuhintaa. Tuotannossa on noudatettava kansainvälisiä ihmis- ja työelämän oikeuksia. Osa lisätuloista käytetään yhteisön elinolojen parantamiseen kuten koulujen ja terveyskeskusten rakentamiseen. Myös ympäristönäkökohdat otetaan tuotannossa huomioon. Reilun kaupan järjestelmän valvonta on eriytetty ulkopuoliselle taholle, ja se on saanut ISO 65 - akkreditoinnin.

Maailmalla Reilun kaupan kaupunkeja on satoja, ja pelkästään Isossa-Britanniassa yli 400. Suomessa Reilun kaupan kaupunki -kampanja on käynnissä useissa kaupungeissa ja Reilun kaupan kaupungin arvonimi on myönnetty Tampereelle, Porille, Espoolle ja Joensuulle. Ensimmäinen Reilun kaupan kunnan arvonimi Suomessa on myönnetty Utajärvelle.

Saadakseen Reilun kaupan kunnan arvonimen, kunnan on tehtävä poliittinen päätös reilun kaupan periaatteiden mukaisesti tuotettujen tuotteiden ostamisesta, nimettävä edustajansa Reilun kaupan kunnan työryhmään sekä vaihdettava aluksi kahvit ja teet kunnantalolla Reilun kaupan tuotteisiin. Lisäksi kunnan alueelta tulee löytyä tarvittava määrä Reilun kaupan tuotteita käyttäviä seurakuntia, yrityksiä, järjestöjä ja muita yhteisöjä. Reilun kaupan kunnan arvonimen saavuttamiseksi vaadittavat täydelliset kriteerit löytyvät osoitteesta www.reilukauppa.fi/kunnat.

 

Lahden ateria on hienosti huomioinut ympäristönäkökulmat ruuan hankinnoissa. Lahden ateriassa suositaan hiiliystävällistä ruokalistaa, lähellä tuotettuja elintarvikkeita ja luomua mahdollisuuksien mukaan. Lahden ateriassa voidaan kilpailuehtoihin vielä liittää yhdeksi hankintakriteeriksi reilun kaupan tuotteet. Lisämäärärahan hakemiseen ei ole tarvetta.

 

Reilun kaupan kunnan aseman saavuttaminen on osoitus siitä, että LAHTI on valmis kantamaan vastuuta hankintojensa globaaleista vaikutuksista. Esitämme, että LAHTI hakee Reilun kaupan edistämisyhdistyksen myöntämää Reilun kaupan kunnan arvonimeä.

 

 

Lahdessa 11.10.2010