Veropäätöksiä

Mondayna 13. Mayta 2013

Tänään valtuustossa käytiin keskusteluja pitkään ja perusteellisesti keskustan
alueesta ja tarkemminkin toriparkista, puolesta ja vastaan. Itse olin
varautunut perustelemaan sitä, miksi kaupunginhallituksen jäsenenä olin
puoltamassa tuloveroprosentin korotusta.Lahti on valitettavasti siirtymässä yli
20 –prosenttisten kerhoon, paineet ovat kovat..Ohessa valtuustopuheeni
aiheesta:

Kokoomuslaisena on vaikea hyväksyä tuloveron korotusta.Talouden paikkaaminen pitäisi tehdä
pelkästään kasvun strategialla, uudistuksilla, leikkauksilla ja muutoksilla.
Kukaan ei maksa mielellään veroja. Minäkään en halua korotuksia, kiristetään
kukkaron nyörit kiinni. Korotukset eivät ole eivätkä saa olla patenttiratkaisuja
rakenteellisten tai lainsäädännöllisten muutosten välttämiseksi. Ne eivät voi
korvata sitä, että kuntien tehtäviä on vähennettävä ja subjektiivisia oikeuksia
on purettava.

Ymmärrän erittäin hyvin osan puoluetovereistani vastustavan tuloveron korotusta.

Lainsäädäntöjä on  muutettava, kunnan omaisuutta realisoitava, kuntien
tehtäviä vähennettävä ja kuntien rajoja ja hallintorakenteita on muututtava.
Näitä asioita tehdessämme ja niihin vaikuttaessamme meidän on kuitenkin joka
päivä turvattava lapsen ja nuoren turvallinen arki ja ikäihmisen hoito. Meidän
on rakennettava kouluja, hoitopaikkoja ja vastattava siitä, että heikoimmat
eivät jää heittelle. Kokoomuksen periaateohjelmassa sanotaan: ” Yhteiskuntaa on kehitettävä
kestävien sosiaalisten periaatteiden mukaisesti. Lähiyhteisön mahdollisuutta
toteuttaa yhteisvastuuta on tuettava. Hyvä yhteiskunta huolehtii heikommista ja
avun tarpeessa olevista. Jokaisella on oikeus perustoimeentuloon ja -turvaan,
koulutukseen, terveydenhuoltoon ja asuntoon. Kokoomuksen tavoitteena on vähentää
ja ennaltaehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä.”

Siksi minä pitkän harkinnan jälkeen, en automaattiratkaisuna tai silmät ummessa,
kannatan tuloveroprosentin korotusta vuodelle 2014. Osana vastuullista tämän hetkistä
talouspolitiikkaa.    

Avainsanat: