Tervetuloa keskussairaalan rakennusvaiheen 7 vihkiäistilaisuuteen

Wednesdayna 21. Septemberta 2022

Arvoisat kutsuvieraat

Tervetuloa keskussairaalan rakennusvaiheen 7 vihkiäistilaisuuteen

Tänään voimme kokoontua juhlistamaan uusia tiloja ja vihkimään keskussairaalan RV7 käyttöön. Vuodesta 2015 on kuljettu pitkä matka tähän hetkeen projektin kaikkine vaiheineen.

Rakennusvaihe 7 on hanke, joka uudisti keskussairaalan keskusleikkausyksikön, heräämötoiminnan, synnytysten, vastasyntyneiden ja naistentautien yksikön, operatiiviset vuodeosastot ja välinehuollon tiloja asianmukaiselle tasolle. Hanke on ollut mittava sekä ajallisesti, taloudellisesti että toiminnallisesti. Minulla on ollut ilo olla tässä prosessissa päättäjänä mukana v. 2017 alkaen.

Tulevaisuuden keskussairaalan kehittämisen tavoite on parantaa potilaskokemusta, toiminnan tuottavuutta sekä vaikuttavuutta. Investointi oli välttämätön, koska 1976 valmistunut keskussairaala oli huonossa kunnossa. Päijät-Hämeen keskussairaala (PHKS) tunnetaan osaavana, dynaamisena, koulutus- sekä tutkimusmyönteisenä sairaalana. PHKS on monella mittarilla arvioiden suuri keskussairaala ja keskeinen osa laajan päivystyksen sairaaloiden verkkoa. PHKS on samanaikaisesti tunnettu tuottavuudestaan ja ulospäin suuntautuneisuudestaan. Ulospäin suuntautumista kuvaa kasvu ulkokuntamyynnissä ja vapaan hoitopaikan valinnan potilaiden lisääntyvä hakeutuminen sairaalaan. Keskussairaalan uudistaminen on tärkeää sekä alueen asukkaiden ja henkilöstön kannalta, mutta myös kilpailukykymme säilyttämiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi.

Mitä RV7 tarkoittaa palvelujen käyttäjälle ja henkilöstölle? Sosiaali- ja terveystoimen investoinneissa pitäisi aina olla vahva asiakaskeskeinen näkökulma. Asiakaskeskeisyys on RV7 kantava ajatus. Sairaala rakennuksena on kliininen, mutta se kätkee sisälleen valtavan määrän inhimillisiä tunteita. Sairaalatoiminnan tilat on suunniteltu siten, että ne vähentävät sekä potilaan että henkilöstön kuormitusta. Sairaalassa synnytään ja kuollaan. Siellä itketään ja nauretaan. Siellä kuullaan sekä hyviä että huonoja uutisia. Siellä koetaan toipumisen ihmeitä, mutta myös kipua ja tuskaa. RV7 on suunniteltu siten, että käyttäjät ovat päässeet vaikuttamaan lopputulokseen. Tilat ovat sellaisia, että ne eivät hankaloita potilaan tai henkilöstön kokemuksia tai turvallisuutta. Sairaalan tilat tukevat kokonaisvaltaista hoivaa. Muutama käytännön esimerkki RV7 mukanaan tuomista uudistuksista. Esimerkiksi kirurgian vuodeosastolla on nyt yhden hengen huoneet, joihin tarvittaessa mahtuvat myös omaiset. Jos aiemmin vastasyntynyt joutui teho-osastolle 1. kerrokseen, jäi äiti 6. kerrokseen. Nyt uuden rakennuksen myötä molemmat voivat olla samassa huoneessa.

Hoitotyön ja toiminnan organisoituminen on muuttunut vuosikymmenten saatossa. Nykyiset tilat palvelevat asiakaskeskeistä, mutta digitalisaatiota hyödyntävää moniammatillista hoitotyötä huomattavasti paremmin kuin vanhat tilat. Uusien tilojen myötä tilojen, laitteiden ja henkilöresurssien joustavampi yhteiskäyttö lisääntyy, joka mm. vähentää potilassiirtoja ja parantaa potilaiden ohjausta ja liikkumista sairaalan sisällä. Potilaan näkökulmasta keskeinen hyöty siis on hoitoprosessin selkeytyminen, joustavuus ja inhimillisyys. Logistiikka on optimoitu, joten pitkät siirtymät yksiköiden välillä vähenevät. Tämä vaikuttaa tietysti potilaiden ohella myös henkilöstön toimintaan. Työaikaa jää enemmän oleelliseen, kun tilat ovat tarkoituksenmukaisemmat. Henkilöstön kannalta uudet tilat merkitsevät myös sitä, että kuormitusta voidaan jakaa tasaisemmin ja yhteistyön ja konsultaatioiden mahdollisuudet paranevat. Myös henkilöstön tehtäväjakoa voidaan uudistaa ja perus- ja erikoissairaanhoidon integraatiota toteuttaa helpommin.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia RV7 prosessiin osallistuneita toimijoita. Toteutus on edellyttänyt voimakasta sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä hankalissakin olosuhteissa. Joskus toimeenpanoa ovat hankaloittanut lupaprosessit, toisinaan pandemia. Keskussairaalan kehittäminen ei ole suinkaan ohi, vaan jatkuu suunnitelmien mukaisesti rakennusvaiheen 8 myötä. Yhden vaiheen, RV7, osalta lopputulos on nyt nähtävillämme ja on juhlan aika.

Vielä kerran- tervetuloa.

 

 

 

 

 

 

Avainsanat: