Hyvinvointisuunnitelma

Mondayna 25. Aprilta 2022

Tiedetään, että julkisen vallan keinot ovat rajalliset ihmisen hyvinvoinnin edistämisessä. Samaan aikaan tiedetään, että kaikilla poliittisilla päätöksillä on jonkinlainen vaikutus ihmisten hyvinvointiin hallinnonalasta riippumatta.  Hyvinvointia voidaan määritellä monin tavoin ja siksi sen käsitteellistäminen ja siihen vaikuttaminenkin on moniulotteista. Hyvinvointi on toisaalta subjektiivinen kokemus, mutta se on myös objektiivista ja mitattavissa olevaa.

Lahdessa on toiminut 2021 syksystä alkaen uusi hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia liikunta, kulttuuri, kirjasto- ja tietopalveluista, osallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämisestä ja terveyden edistämisestä. Lautakunta antaa palvelualuettaan koskevissa asioissa lausuntoja, selvityksiä ja tietoja viranomaisille sekä tekee esityksiä valtuuston ja hallituksen päätettäväksi kuuluvissa asioissa.

Hyvinvoinnin tekoja ja päätöksiä ei pidä kapeuttaa yhden lautakunnan harteille. En kuitenkaan ymmärrä tähän kokoukseen demarien nostamaa pontta siitä, että kaupunginvaltuusto edellyttää hyvinvointisuunnitelmaan liittyen, että eri toimijat valmistelevat turvallisuussuunnitelman Lahden keskustaan. Turvallisuus on toki tärkeä asia, mutta emme voi edellyttää mitään muilta kuin itseltämme ja toisaalta turvallisuusnäkökulmien huomioon ottaminen on toimialojen perustyötä. Prosessi viittaa tämän toivomusponnen osalta enemmän poliittisen näkyvyyden hakemiseen, kuin huoleen turvallisuudesta, koska lautakunnassa hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti hyvänä kokonaissuunnitelmana.

Hyvinvointisuunnitelma dokumenttina auttaa meitä kaikkia parhaimmillaan arvottamaan ja jäsentämään päätöksiämme hyvinvoinnin näkökulmasta. Kaupungissa voidaan kaikissa päätöksissä arvioida niiden hyvinvointivaikutuksia, samalla tavalla, kun arvioimme vaikka päätösten yritys- ja lapsivaikutuksia. Kaupunki ei kuitenkaan millään suunnitelmalla voi luoda hyvinvointia, vaan hyvinvoivat ihmiset luovat kaupunkiin elinvoimaa. Hyvinvoivaa arkea auttavat usein pienet asiat. Hyvinvoinnin tekoja ja päätöksiä tehdään usein hallinnonalasta riippumatta ruohonjuuritasolla. Niitä voivat olla mm. koulukiusaamiseen puuttuminen, kirjastojen elävänä pitäminen, esteetön uimaranta, lähiliikuntapaikat, valaistu pyörätie, oppimisen tuki, seniorikortteli, yhteistyö järjestöjen kanssa ja työllisyyden mahdollisuudet.

Kunnassa tehty suunnitelmallinen hyvinvoinnin edistäminen on kuntalaisten elinvoimaa kasvattavaa toimintaa, joka ennaltaehkäisee esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksien kasvamista ja sotepalveluiden kuormittumista. Kun sotepalvelut siirtyvät hyvinvointialuille, on kunnissa viimeistään nyt ymmärrettävä oma rooli asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja osallisuuden tuottamisessa. Emme siis pääse hytestä eroon, vain sote siirtyy alueille.

Lahden strategiassa todetaan, että Lahti on tehty kestäväksi ja Suomen johtavan ympäristökaupungin edelläkävijyys tuo asukkaille hyvinvointia ja yrityksille menestystä. Asia kulkee myös toisinpäin. Vain hyvinvoivat osallistuvat asukkaat luovat kaupunkiin elinvoimaa.

 

Avainsanat: