Hyvinvointiseminaarin avauspuheenvuoro

Wednesdayna 2. Februaryta 2022

Tervetuloa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa työskentelevät ja aiheesta kiinnostuneet viranhaltijat, päättäjät ja muut toimijat.

Mitä on hyvinvointi?

 Mitä minä voin tehdä hyvinvoinnin edistämiseksi?

 Millaisia tekoja tarvitaan yhteisen hyvinvoinnin lisäämiseksi?

Hyvinvointia voidaan määritellä monin tavoin ja siksi sen käsitteellistäminen ja siihen vaikuttaminenkin on moniulotteista. Hyvinvointi on toisaalta subjektiivinen kokemus, mutta se on myös objektiivista ja mitattavissa olevaa.Sosiaali- ja terveydenhuolto ei ole irrallinen osa hytetyöstä (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen), vaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on sotessa kaiken perusta ja pohja. Tästä huolimatta hyten rooli kuntien päätöksenteossa ja sotessa on monesti ollut vaikeasti jäsennettävissä.

Viime aikoina hyvinvoinnin edistäminen on noussut keskiöön ja se saanut arvoistaan huomiota. Konkreettisia toimenpiteitä ja yhteistyörakenteita on päästy luomaan kuntiin ja maakuntaamme. Esimerkkeinä konkretiasta ovat mm. seuraavat asiat:

 -Maakuntaliittoon on palkattu hytepäällikkö kuntarahoituksella.

-Maakunnalliset hytekärjet on saatu ohjaamaan alueellista työtä.

-Alueellinen hyvinvointikertomus ja suunnitelma on tehty.

-Alueellinen sekä kunnissa tehty hytetyö on vahvistunut ja saanut rakenteita.

-yhtymän ja kuntien välisiin palvelusopimuksiin on saatu hyteyhdyspintatyön liite

Aloite tälle seminaarille tuli yhtymän hallituksesta. On tärkeää, että hoidamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvin, koska se auttaa meitä myös hyvinvointialueille siirryttäessä. Tämä seminaari on lähtölaukaus seminaarien sarjalle, joilla halutaan edistää hytetyötä maakunnassamme. Tähän ensimmäiseen seminaariin on kutsuttu lähinnä järjestäjätahoja ja päättäjiä, seuraaviin teemaseminaareihin kutsumme myös laajemmin muita toimijoita. Jatkoseminaarien aiheiksi on kaavailtu mm. päihde-ja mielenterveysasioita, joihin kytkeytyy myös lähisuhdeväkivalta ja pelaaminen. Jatkoseminaareissa käsitellään myös terveellisiä elintapoja kuntatyöhön painottuen. Yhden seminaarin teemaksi nousee osallisuus, yhteisöllisyys, köyhyys ja eriarvoisuus. Jatkossa on syytä myös pohtia hyterakenteitamme ja niiden johtamista. Nämä jatkoseminaarien aiheet on linkitetty Päijät-Hämeen hytetyön kärkiin vuosille 2020- 2025.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä, johon me kaikki voimme vaikuttaa tavalla tai toisella. Tiedetään, että julkisen vallan keinot ovat rajalliset ihmisen hyvinvoinnin edistämisessä. Samaan aikaan tiedetään kuitenkin, että kaikilla poliittisilla päätöksillä on jonkinlainen vaikutus ihmisten hyvinvointiin hallinnonalasta riippumatta. Sosiaali- ja terveyspolitiikka on vain osa hyvinvointipolitiikkaa. Sen vuoksi on tärkeää, että jokainen meistä sisäistää sekä oman roolinsa oman ja läheistensä hyvinvoinnin tuottajana että  roolinsa työssä tai päätöksenteossa oleellisena osana hyvinvointipolitiikkaa.

Vielä kerran- Tervetuloa!

 

 

 

Avainsanat: