Sari Niinisto Lahti

Sarista sanottua

"Sari Niinistöä arvot ohjaavat vahvasti päätöksissä. Lähimmäinen ja ihmisen hyvinvointi ovat hänen valintojaan." MEP Sirpa Pietikäinen 

 "Sari Niinistöllä on laaja ja monipuolinen osaaminen sosiaali- ja terveysalan päätöksentekijäksi. " Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

"Sari on perehtyväinen ja politiikkaan tarvittavalla vakavuudella mutta sittenkin rennosti suhtautuva ehdokas. Olen oppinut tuntemaan Sarin aktiivisena verkottujana ja vaikuttajana. Eduskunnassa tarvitaan nuorten arjen tuntemusta myös ensi vaalikaudella." Kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja Anne-Mari Virolainen

Kommentteja lisää kohdassa Vaalit - Eduskuntavaalit 2015

Blogi

Valtuustoaloite - ikäihmisten neuvola

Päijät-Häme on ikärikas maakunta. Kotona asumisen tukeminen ja ikäihmisten toimintakyvyn turvaaminen on toimintaa, joka pitkällä aikavälillä myös säästää raskaampien palveluiden kustannuksia. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistämistä ja toteuttamista pitää suunnitella maakunnallisesti eri toimijoiden kesken. Kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten on oltava mukana saumattomassa yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, jotta voisimme taata ikäihmisten henkisiä, sosiaalisia ja terveydellisiä tarpeita tyydyttävän turvaverkoston. Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä esittää, että hyvinvointialueella kartoitetaan mahdollisuuksia perustaa ikäihmisten neuvonta- ja neuvolapalvelua ja järjestetään se yhteistyössä alueen muiden toimijoiden, esimerkiksi järjestöjen ja yritysten ja kuntien kanssa. Palvelun kustannusten kattamiseksi selvitetään esimerkiksi hankerahoitusta.

Ajankohtaista

C C.UTF-8 POSIX de_DE de_DE.iso88591 de_DE.iso885915@euro de_DE.utf8 de_DE@euro deutsch en_US en_US.iso88591 en_US.iso885915 en_US.utf8 german ru_RU.utf8

kiitos.PNG