vielä psykiatriasta....

Tuesdayna 3. Juneta 2008

PSYKIATRIASTA

Anna-Maija Ahokas vastasi kirjoitukseeni Lahden psykiatrisen hoidon tilasta. Kirjoituksessa oli sekoitettu käsitteitä, joten haluan oikaista muutaman asian. Ensinnäkin, tietoni Lahden psykiatrisen hoidon tilasta ei perustu lienee –tuntumaan. En tunne perusteellisesti kun Lahden tilanteen, joten viittasin lienee -sanalla siihen., että Lahden tilanne on todennäköisesti aika lähellä muiden suurten kaupunkien tilannetta psykiatrisen hoidon osalta. Yleisesti tiedetty tosiasia on se, että valtakunnallisesti psykiatreista on pulaa ja tämän vuoksi ongelmat kasaantuvat. Olen työskennellyt Lahden, kymenlaakson ja uusimaan alueilla psykiatrisella sektorilla, enkä voi muun Suomen osalta puhua varmoista tiedoista.Tämän vuoksi ”lienee” ilmaus.

Kirjoitukseni hoidon saannin vaikuksista perustui usean potilaan henkilökohtaisiin kokemuksiin, hienotunteisuuden nimissä en ole saanut lupaa kertoa tilanteista yksityiskohtaisemmin. Psykiatreja on liian vähän ja hoitoonpääsy liian vaikeaa. Hoidon toteutuksessa on paljon parantamisen varaa. Nämä asiat valitettavasti ovat täyttä totta tämän päivän Lahdessa.

Itsemurhat ja käyttäytymisongelmat eivät tietenkään suoraan johdu huonosta psykiatrisesta hoidosta, vaan ongelmien juuret ovat syvemmällä. Ennaltaehkäisy on tärkeintä, siitä olen kirjoittajan kanssa samaa mieltä. Mutta, kun masennus ja muut mielenterveyden häiriöt ovat jo kansantautimme, täytyy niihin myös löytyä ”parantavaa” hoitoa ajoissa, viisastelu ei enää siiinä vaiheessa riitä.

Kirjoittaja käytti esimerkkinään neuropsykologista tilannetta.

Psykiatria ja neuropsykologia ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Hoitokin toteutuu eri paikoissa.

Neuropsykologia tutkii aivovaurioiden ja psyykkisten toimintahäiriöiden yhteyksiä. Se on tieteiden välinen alue, jolla on yhteyksiä neurologiaan, neurofysiologiaan,psykologiaan, neuroanatomiaan ja fonetiikkaan. Neuropsykologiasta en ole kirjoittanut, koska en lähemmin tunne aluetta ja miten hoitoketju sillä sektorilla toimii. Oikein hienoa, jos/kun hoitoonpääsy ja asianmukainen hoito toteutuu ko. sektorilla hyvin!

Psykiatria on lääketieteen erikoisala, joka hoitaa ja tutkii mielenterveyden häiriöitä.Näitä ovat mm. masennus (aivojen välittäjäaineiden muutoksia/puutoksia, perinnöllisyys,elämäntilanteet ym vaikuttavat sairastumiseen) kaksisuuntainen mielialahäiriö, persoonallisuushäiriöt, skitsofrenia jne. Psykiatrinen sairaus voi joissakin tapauksissa tulla esiin mm. aivovamman seurauksena. Siksi perusteellinen psykiatrinen diagnostiikka voi sisältää myös fyysisten sairauksien poissulkemisen. Olen edelleenkin sitä mieltä, että lasten, nuorten ja aikuisten psykiatrialla on Lahdessa liian vähän resursseja, jotta laadukas, yksilöllinen hoito turvattaisiin ihmisille, joilla voimia on liian vahän.