Valtuustopuhe 21.1.2019

Tuesdayna 22. Januaryta 2019

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun positiivinen tarkoitus on lisätä varhaiskasvatuksen osallistumisastetta valtakunnallisten linjausten ja Lahden kaupungin strategian mukaisesti. Kun kokeiluun hakemisesta päätettiin syksyllä sivistyslautakunnassa, yritettiin arvioida millainen vaikutus maksuttomaan kokeiluun lähtemisellä on päivähoidon paikkatilanteeseen ja talouteemme ja perheiden arkeen ja tasa-arvoon. Kun kerran päätös kokeiluun lähtemisestä tehtiin, on taloustilanteen osalta järkevää, että varhaiskasvatuksen kokeilusta aiheutuvat lisäkulut katetaan myöhemmin lisätalousarviolla toteutuneiden kustannusten mukaan eikä könttisummana arvioiden varassa.

Tilanne on kuitenkin kokeiluun lähtemispäätöksen jälkeen päivähoitopaikkojen osalta kärjistynyt ja meillä on runsaasti lapsia jonossa ilman hoitopaikkaa. Voidaan olettaa, että maksuttoman päivähoidon kokeilu lisää entisestään päivähoidon kysyntää. Onko eettisesti oikein lisätä paineita ilman että paikkoja on tarjolla? Toisaalta, onko eettisesti oikein, että maksuttoman hoidon kokeiluun voisi osallistua vain osa lapsista? Jos ja kun kokeiluun lähdetään, tuli kaikkien toimijoiden ts. kaikkien perheiden ja lasten ja palveluntuottajien olla yhdenvertaisessa asemassa. Siksi onkin hyvä, että valtuusto palauttaa asian yksityisen hoidon tuella olevien lasten kokeiluun osallistumisen osalta uudelleen sivistyslautakunnan päätettäväksi.

Ponsiesitys: Kaupunginvaltuusto toivoo, että sivistyslautakunta mahdollisuuksien mukaan harkitsee maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun lähtemistä uudelleen jos varhaiskasvatuksen jonotilanne ei kevään 2019 aikana parane.

Kokeiluun lähdettäessä tulisi kaikilla perheillä palveluntuottajasta riippumatta olla yhdenvertainen mahdollisuus osallistua maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun.

-Ponsiesitys hyväksyttiin yksimielisesti

Avainsanat: