Uusi, isompi kunta

Mondayna 29. Septemberta 2014

Uuden, isomman Lahden perustaminen on kannatettavaa. Haluan puhua uudesta kunnasta, en liittymisestä. Se sisältää perusajatuksen yhtenäisyydestä ja yhteisöllisen yhdyskuntarakenteen muodostamisesta. Olisin mielelläni nähnyt kuuden kunnan lisäksi selvityksessä useampiakin kuntia. Esimerkiksi Orimattila olisi luonteva osa vahvaa Päijät-Hämettä ja uutta Lahtea. Pennalan ja Virenojan alueiden kehittäminen vahvistaisi uutta Lahtea ja alueen tiivistä yhdyskuntarakennetta. Tänään meillä on kuitenkin mahdollisuus kuudessa kunnassa painaa kyllä- nappia uudelle kunnalle. Asenne ratkaisee seutumme tulevaisuuden. Kuntalaisen, veronmaksajien etu, kenenkään asemaa erityisesti painottamatta, olkoon päätöksentekomme peruste.

Maankäytön ratkaisut, palvelut, liikenneratkaisut, johtaminen, työllisyysmahdollisuuksien luominen ja talouden tasapainottaminen ovat kuntiemme haasteita Osa toiminnoista on sellaisia, ettei pieni kunta voi yksin niistä huolehtia ilman että kuntalaiset eriarvoistuvat. Joukkoliikenne voi toimia vain jos on riittävästi joukkoja. Palvelut voivat toimia vain, jos on riittävästi työtä ja yrittäjiä. Keskustaa, kävelykatuja ja parkkipaikkoja voidaan rakentaa vain, jos on riittävästi asukkaita. Talouden tervehdyttämiseksi päällekkäisyyksistä on luovuttava ja toimintoja järkeistettävä.

Tämän hetken ongelma kunnissamme on osa-optimointi. Vastuun ottaminen kokonaisuuksista on uuden isomman Lahden paras mahdollisuus. Osaoptimoinnin vika on siinä, että syylliset toimimattomuudelle nähdään oman navan ulkopuolella ja itsekkyys ratkaisuissa jää veronmaksajan maksettavaksi. Toimivan yhdyskuntarakenteen taustalla on aina kokonaisuuksia katsova päätöksenteko. Hallintaan liittyy oleellisesti kunnissa sisäisen kustannustietoisuuden kasvattaminen. Kun kustannukset tehdään selkeiksi ja näkyviksi, voidaan keskusteluille saada aivan uudenlainen perusta. Kustannusten läpinäkyvyys myös palvelujen käyttäjän suuntaan koskien kaikkea verovaroin maksettavaa mahdollistaa realistiset perustat myös yksityisten palvelujen tuottajien kanssa käytävään vertailuun.

Uusi Lahti merkitsee keinotekoisten rajojen purkamista. Rajojen purkaminen lisää asukkaiden liikkumavaraa. Täytyy kuitenkin muistaa, että kaikille ei voi tarjota kaikkea naapurissa. Kuntalaisella on mahdollisuus valita asuinpaikkansa. Sen valinnassa voi painottaa rauhaa ja yksityisyyttä tai tiiviyttä ja palvelujen läheisyyttä. Näen uudessa Lahdessa mahdollisuuden parantaa peruspalvelujen, matalan kynnyksen palvelujen ja sähköisen asioinnin toimivuutta. Toisaalta erityistoiminnot voivat uudelleen rakentuvassa laajemmassa kunnassa olla erikoistuneempia ja laajemman osaamisen myötä entistäkin laadukkaampia. Mikään ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti, vaan uudessa isommassa Lahdessa on osattava oikein purkaa ja rakentaa.

Historian muistelu voi joskus olla hyödyllistä. Menneisyyteen uppoaminen ei kuitenkaan vie asioita eteenpäin. Päätöksiä tehdessä päättäjän pitäisi nähdä selkeästi tulevaisuus ja hallita samalla nykyhetkeä. Ei aina niitä helpoimpia tehtäviä. Miten lapsillemme saadaan työpaikkoja, palveluita ja tulevaisuus Päijät- Hämeessä? Ei ainakaan poteroihin käpertymällä. Uusi isompi kunta on mahdollisuus yrittää yhdessä.

Avainsanat: