talousarvioviikot...

Wednesdayna 4. Novemberta 2009

Isot haasteet vievät Lahtea kohti tulevaa ja tulevia vuosia. Kuluvina viikkoina on ollut mielenkiintoista tehdä/nähdä työskentelyä talousarvion 2010 parissa. Kuntalaisena, valtuutettuna, soten pj:nä ja kaupunginhallituksen varajäsenenä olen osallistunut työskentelyyn ja työ jatkuu. Kokopäivätyöskentelyn tahti näyttäytyy kalenterissa päällekkäisyyksinä ja päivien loputtomana täyttymisenä. Pidän kuitenkin erittäin tärkeänä sitä, että päivän täyttäviin kokouksiin ja seminaareihin myös valmistaudutaan ja siten tehtynä työ ei lopu koskaan. Sen sijaan tämä mielenkiintoinen vapaaehtoistyö kaupungin parhaaksi asettaa tekijänsä henkilökohtaisten arvojen prioriteettien painiin. Kalenterin ja arvojen pitäisi kulkea suunnilleen samaa latua - samoin kuin kaupungin strategian ja talousarviokeskustelujenkin.

Äitiys ja vanhemmuus ovat tehtäviä, jotka haluan myös ottaa enemmän kuin vakavasti. Itseisarvoinen kiire ja paikasta toiseen juokseminen on osattava kyseenalaistaa.Soten johtoryhmän ja valtuuston tiedotustilaisuuden välille oli tänään kalenteriini vedetty parin tunnin paussi - imeväisen helliminen ja 3- vuotiaan kerhoon lähettäminen. Perhe ja politiikka on loppujen lopuksi arjen hallintaa. Kokonaisuuksien hallinta helpottaa tätä työtä.