Lehtikirjoituksia 2017

Wednesdayna 8. Novemberta 2017

SOTE- maakunnan elinvoima ja hyvinvoinnin tuki

Wednesdayna 8. Novemberta 2017

Hyvinvointiyhtymän toiminnan ja talouden suunnitelmat v.2018 ja lähivuosina tähtäävät asukkaiden toimintakyvyn kasvuun, palveluiden saatavuuden paranemiseen, valinnanvapauden kasvattamiseen, alueellisen elinvoiman lisäämiseen ja kustannusten hillintään. Nykytilassa palvelut ja rahoitus eivät valitettavasti vastaa väestön tarpeisiin. Soten toiminta-alusta on liikkuva ja haasteellinen. Samoin ratkaisut tulevaisuuden suuntauksille ovat moniulotteisia ja epävarmuustekijöitä on runsaasti. Jotta kuntien kanssa käytävä keskustelu tai viestintä ei keskittyisi ainoastaan prosentteihin ja maksuosuuksiin, haluan osaltani avata hyvinvointiyhtymän hallituksen linjauksia tulevien vuosien suunnitelmista. Talous ja toiminta eivät voi kasvaa hallitsemattomasti, vaan Hykyn toiminnan tulee olla proaktiivista.

Yhtymässä on viimeisten kuukausien aikana työstetty strategiaa, joka tähtää pitkälle. Toimenpiteet käynnistyvät pian ja muutoksia palvelurakenteeseen ja rahoituksen järjestämiseen tulee jo ensi vuoden aikana. Talousarviomme sisältää muutoksia talouden ja toiminnan totuttuihin rakennelmiin. Tulevat toimenpiteet voidaan kiteyttää kahteen perusperiaatteeseen.

1. Sote elinvoimana ja kilpailukykynä

Sote-toiminta on tulevaisuudessa merkittävin maakunnallinen elinvoima ja kilpailukykytekijä. Palvelu on integroitava maakunnallisesti, tavoitteena tasa-arvoiset palvelut. Panostetaan enemmän palveluun kuin seiniin. Tiedolla johtamista on tehostettava pikaisesti, palvelut tuotteistettava ja niitä on myytävä ja markkinoitava tehokkaasti maakuntamme rajojen ulkopuolelle. Palvelurakenne muuttuu kevyemmäksi ja luotamme järjestäjänä vahvasti monituottajamalliin. Kasvatamme asukkaisen valinnanvapautta ja laajennamme edelleen tietoisesti palvelusetelitoimintaa. Luomme osaamiskumppanuuksia, teknologia- koulutus- ja innovatiiviset digiratkaisut ovat keskiössä. Kuntien kukkarolla käyminen ei voi loputtomasti jatkua. Henkilökunnan osaaminen, myönteinen viestintä ja rakentavan maakuntayhteistyön kehittäminen ovat painopistealueinamme.

2. Peruspalvelut ja ennaltaehkäisy etulinjassa

Yhtymässä muodostetaan asiakaspalveluyksikkö, joka on valtakunnallisestikin innovatiivinen ratkaisu nopeuttamaan ja helpottamaan kuntalaisten asiointia. Yhden luukun periaate keskittyy ohjaukseen, neuvontaan ja hoitosuunnitelmaan. Asiakkaan pompottelu loppuu ja prosessit virtaviivaistuvat. Teemme konkreettisia parannuksia perusterveydenhuollon ja sosiaalityön etulinjaan. Lisäresurssit kotihoitoon, arjen tukeen ja kuntouttavaan työhön ovat ensisijaisia parannuskeinoja avopalveluiden tehostamiseksi. Lapsiperhe, päihde- ja mielenterveyspalveluiden kynnys madaltuu ja inhimilliseen hätään vastataan entistä joutuisammin. Raskaiden palveluiden osuus vähenee jatkossa ja ikävakioitu palveluntarve laskee. Tuntemattomassa sotilaassa lausahdetaan kuolemattomalla tavalla: ”Ei jäädä tuleen makaamaan.” Hyvinvointiyhtymässä olemme valmiita ottamaan riskejä parempien palveluiden ja kustannusten hillitsemisen poluilla. Muutos nähdään mahdollisuutena ja se toteutuu vain hyvässä yhteistyön hengessä yhdessä palvelun tuottajien, henkilöstön ja asukkaiden kanssa.

Sari Niinistö (kok.) Hyvinvointiyhtymän hallituksen vpj, kaupunginvaltuutettu

Avainsanat: