SOTE 2015

Tuesdayna 10. Mayta 2011

Tänään johtamassa sosiaali- ja terveyslautakunnan seminaaria, jonka teemana talouden suunnittelu ja menopaineet yhdistettynä säästötavoitteisiin. Päättäjänä tänään ei pääse helpolla. Vastuullinen politiikka edellyttää paljon myös ikäviä ratkaisuja ja niukkuuden jakaminen on haastellista. Suhteutettuna ikääntymisen tuomiin muutoksiin, lakisääteisten velvoitteiden kasvuun ja moniin muihin tekijöihin -joutuu sosiaali- ja terveystoimiala Lahdessa suhteellisesti vielä kovemman kouran alle kuin kaupungin muut toimialat yhdenvertaisten tiukennusprosenttien edessä. Kuitenkin valmistautuessa seuraavan vuoden budjettiin, täytyy viranhaltijoiden ja päättäjien pitää pitkän tähtäimen toiminnallisuus ja strategiat kirkkaina mielessään. Juuri siksi käsittelimme tänään myös SOTE 2015 - hanketta, jonka tarkoituksena on varautua, valmistautua, järkeistää, yhdenmukaistaa, lisätä suunnitelmallisuutta, parantaa johtamista, konkretisoida lakimuutokset ja niiden vaikutukset jne. Toiminnan kehittäminen ja siihen liittyvät suunnitelmat talouden realiteeteissa tuovat päätöksentekoon sen mielekkyyden, joka jaksaa pitää otteessaan....ja pitää koko päivän kaupungintalon kellarissa pohtimassa kaupungin sote-palveluiden suuntaa nyt ja tulevaisuudessa. Painopisteiden arviointi ja kehysvalmistelut ja vastuun ottaminen tehtävistä päätöksistä ovat kuntapäättäjien arkea. Lautakunnan työskentely on Lahdessa kiitettävää. Puoluerajoista riippumatta saamme isotkin ja monesti hankalatkin asiat keskustelujen kautta eteenpäin ilman ristiriitoja, vaikka erilaisiakin näkemyksiä asioiden hoidosta toki on ja pitääkin olla. Työskentely Lahden suurimman lautakunnan johdossa on mielekästä ja työllistävää. Tässä työssä voi osallistua kaupunkilaisten kannalta merkityksellisten ja tärkeiden asioiden käsittelyyn. Uuden toimialajohtajan kanssa työskentely on ollut motivoivaa ja yhteistyö on lähtenyt hienosti käyntiin. Niukoista talousnäkymistä huolimatta uskon, että Lahdessa tullaan selviämään muutostuulista terveyssektorilla hyvin. Se edellyttää vahvaa johtamista, päättäjien kykyä ja halua nähdä asioita yhtä budjettivuotta pidemmälle ja motivoituneita viranhaltijoita ahkeraan työhön.

Avainsanat: