Seutuyhteistyötä

Tuesdayna 14. Septemberta 2010

Päijät-Hämeeseen ei muodostunut uutta kuntaa. Lahti jäi yksin myönteisen kantansa kanssa. Velvollisuutemme päättäjinä ja kuntalaisina on tietenkin arvioida, miksi mahdollisuus nyt hukattiin. Emme kuitenkaan voi jäädä poteroihimme makaamaan, vaan yhteistyökyvyillä, haluilla ja taidoilla on tulevaisuudessa yhä enemmän käyttöä ja kysyntää. Yhteistyötä kuntien välillä on tehty paljon, mutta uusi kunta olisi tarjonnut vielä laajemmat mahdollisuudet huolehtia kuntalaisten edusta kokonaisvaltaisesti. Uuden kunnan toteutumisen kautta meillä olisi ollut mahdollisuus vahvan peruskunnan kautta myös erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon uudenlaiseen järjestämiseen Lahdessa.

Vaikka uutta kuntaa ei syntynyt, haluan edelleen uskoa seudullisen kehityksen mahdollisuuksiin. Nyt kun ratkaisu kunnissa on tehty, se myös vapauttaa toimintaan sellaisten hankkeiden osalta joita on ehkä lykätty uutta kuntaa odottaen. Esimerkiksi seudullisen järjestöstrategian laatiminen on nyt ajankohtainen, toteutusta ei tarvitse viivyttää. Kunnissa on nyt tartuttava todella rivakasti  palveluiden järjestämisen haasteisiin ilman ilmassa leijuvia uuden kunnan rajoja. Lahdessa ja Päijät-Hämeessä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla seudullisia hankkeita on ollut käynnissä ja vireillä koko ajan ja työn on jatkuttava uusillakin metodeilla. Avoterveydenhuollon valinnan vapauden kasvattaminen on pohdinnan alla. Lahti on mukana Sitran hankkeissa ja esim. terveyskioski toimii seudullisesti. Peruspalvelut muutoksessa hankkeessa mm. pyritään laajentamaan palvelusetelin käyttöä ja päihde- ja mielenterveyspalveluihin rakennemuutos on työn alla.. Palvelusantra toimii seudullisena palveluiden välityskeskuksena. Seudullisina hankkeina toimivat mm. henkilökohtaisen avun keskus APURI, dementiahoidon kehittämiskeskus PÄÄSKY, maahanmuuttajien integroimiseen ALIPI, SILTA perhekeskustoiminnan kehittämiseen, SIHTI nuorten mielenterveyspalveluissa, RYTMI pitkäaikaistyöttömille, IKIHYVÄ ikääntyvien toimintakyvyn arviointiin, SEITTI perhetyön kehittämiseen, POTKU eli potilas kuskin paikalle, potilaskeskeiseen ennaltaehkäisevään toimintaan keskittyen, Päijät-Hämeen matkapalvelukeskus jne.

Uusien aitojen yhteismallien luominen itsenäisten kuntien välille on tarpeellista ja myös pakollista yhteisen hyvän nimissä. Toisaalta tehtyjen päätösten jälkeen kunnissa, myös Lahdessa, on myös osattava oikealla tavalla harjoittaa tervettä itsekkyyttä ja omavaraisuutta. Elämä jatkuu itsenäisinä yhdessä.