Mondayna 15. Januaryta 2018

Puheenvuoro valtuustossa 15.1.2018

Lahden taide- ja muotoilukeskuksen perustaminen

Taide on tärkeää. Taiteella on iso merkitys, se nostaa meidät arjen yläpuolelle. Taide inspiroi sekä sen luojaa, että kokijaa.

Kaikki olemme varmasti sitä mieltä, että elinvoimaa Lahdessa on lisättävä. Tarvitsemme verotuloja, mutta myös kulujen hillintää. Tänään ydinkysymys onkin, uskommeko uuden muotoilukeskuksen tuovan Lahteen enemmän kuin se vie? Kyse ei ole siitä, kuka arvostaa taidetta ja kuka ei arvosta. Tänään mittaamme uskon ja toivon määrää, koska varmoja laskelmia ihmisten taide- ja kulttuurikäyttäytymisestä tulevaisuudessa meillä ei ole. Valitettavasti niitä ei ole myöskään nykyisestä tilanteesta.

Kysyin keskiviikon valtuustoinfossa seuraavia asioita: Kuinka monta prosenttia tämän hetken matkailijoista tulee Lahteen taidenäyttelyn, museon vuoksi? Kuinka monta prosenttia on ilmoittanut että tulisi Lahteen jos täällä paremmat museotilat/näyttelyt? tai että täällä nykyiset museotilat eivät ole vetovoimaiset? Kuinka monta prosenttia lasketaan matkailijamäärän / museoturistien kasvavan Lahdessa uuden museohankkeen myötä? Kuinka kauan arvioidaan kuluvan siinä, että matkailijat muuttavat tämänhetkistä käyttäytymistään suhteessa museotoimintaan / ts. nousevatko kävijämäärät todella arvioiden mukaan heti uusien tilojen myötä? Millaiset mahdollisuudet Lahdella todellisuudessa on saada kansainvälisesti merkittäviä näyttelyitä Lahteen uusien tilojen siivittämänä? En vieläkään ole lupauksista huolimatta saanut näihin kysymyksiin vastausta.

Olen päättäjänä realisti ja ihmisenä suorasukainen. Uskallan sanoa, että minua vaivaa uskonpuute. En usko kävijämääräarvioiden oikeellisuuteen. Miksi lahtelaiset ja ulkopaikkakuntalaiset ottaisivat olohuoneekseen suurella harppauksella paikan, joka on vaikeammassa paikassa pistäytyä kuin nykyinen taidemuseo? Uskon, että museomme vähäiset kävijämäärät liittyvät tiloja enemmän lahtelaiseen elämäntapaan ja asukasprofiiliin ja museoidemme kykyyn markkinoida ja tehdä taidekulttuuria houkuttavaksi. Lahti on edelläkävijä monessa asiassa. Urheilu, musiikki, vihreys, etäisyydet, sijainti – mm. nämä asiat tekevät Lahdesta vetovoimaisemman paikan asua. Emme voi kukoistaa kaikessa eikä ole realistista vertailla museoidemme kävijämääriämme vaikkapa Helsinkiin tai Pariisin, kuten tämän hankkeen edistäjiltä on kuultu. Meillä on jo vahvuuksia myös museopuolella, esimerkkinä hiihtomuseo. Lahden taide- ja muotoilukeskuksen perustamista, taidemuseon ajanmukaisiin tiloihin siirtymistä on pidetty vireillä Lahdessa niin kauan kuin muistan. Mihin asia on kaatunut, koska taiteen merkitystä ei muistamani mukaan juuri kukaan koskaan ole kiistänyt? Suunnitelmien toteuttaminen on kaatunut laskelmiin ja arkiseen ymmärrykseen- suunnitelmilla ei ole ollut kestävää pohjaa lahtelaiseen maisemaan. Miten asia on nyt toisin?

Jos tänään valtuusto päättää edistää hanketta ja meidän uskonpuutetta potevien määrä on vähäisempi kuin uskovien, sitoudun enemmistön päätökseen ja lupaan omalta osaltani vaikuttaa siihen, että rohkea ponnistus taiteen korkeushypyssä onnistuisi. Demokratia puhukoon.

Avainsanat: