Puheenvuoro talousarviovaltuustossa 28.11

Tuesdayna 29. Novemberta 2011

Sosiaali- ja terveystoimessa toimintaympäristön muutokset ovat käsillä – asiakkaan asema muuttuu, valinnanvapaus laajenee ja ennaltaehkäisyyn panostetaan. Nyt on toimittava, jotta pystymme myös 2014- tuottamaan palveluita kuntalaisille.

Raha ei ratkaise kaikkea, mutta 2012 on perusteltua kaupungissa panostaa terveyspalveluiden kehittämiseen taloudellisesti ja toiminnallisesti. Säästäminen avopalveluiden ja kotihoidon kehittämisestä kostautuu ja kustantaa meille enemmän euroja momenteissa, joiden maksamisessa meillä ei juuri ole enää vaihtoehtoja.

Kaupungin strategiaan on kirjattu, että ennaltaehkäisevään toimintaan sekä avopalveluiden kehittämiseen Lahdessa panostetaan. Palveluiden parantamista ovat vaatineet näkyvästi niin valtuusto kuin kuntalaisetkin. Lautakunta on tehnyt parhaansa palveluiden parantamiseksi käytettävissä olevilla resursseilla. Lautakunnan tahdon ilmaisuna käynnistetään SOTE 2015 hanke, jolle on saatu poliittinen yksimielinen kannatus. Meidän on tarkasteltava kriittisesti palveluiden uudelleen järjestämistä ja johtamista. Konkreettisesti SOTE 2015 pureutuu vanhusten palveluiden palvelurakenteen kehittämiseen, kotona asuvien tukemiseen, sähköisten palveluiden kehittämiseen, kehitysvammaisten palvelurakenteen kehittämiseen ja terveyskeskusten toiminnan kehittämiseen. Ensi vuoden painopisteitä ovat mm. kotihoitoon henkilöstön lisääminen ja myös palvelutalojen henkilöstön vahvistaminen. Avovastaanottotoimintaa vahvistetaan n.10 000 käynnillä. Perustetaan geriatrinen keskus muistisairaille ja hammashuollon päivystystä vahvistetaan. Taloudellinen panostus näkyy myös nyt Soten budjetissa, joka ainoana toimialana ylittää kh:n antaman raamin. Kustannustason nousu ja palveluiden kysynnän kasvu nielevät budjetista myös osansa.

Yhteispäivystyskeskuksen avautuminen edellyttää omien palveluidemme hyvää toimimista. Terveysasemien pitää pystyä vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin ja päivystyspotilaiksi pitää päätyä vaan päivystyksellisen hoidon tarpeessa, ei vaihtoehtona tk-ajalle, kuten nykyisellään valitettavasti tapahtuu.

Ennaltaehkäiseviä palveluita Lahdessa on kehitetty mm. lisäämällä neuvoloiden resursseja, muuttamalla lastensuojelun palvelurakennetta jne. Olemme kuitenkin nyt isojen muutosten kynnyksellä niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti ja esim. ikäihmisiä koskevat palvelut ja palvelurakenteet on pikaisesti saatava sellaiseen iskuun, että voimme vastata laajenevaan haasteeseen. Lahtelaisia kiinnostavat peruspalvelut/terveyspalvelut ja niiden toimivuus. Olemme poliittisessa vastuussa kaupunkilaisille terveydenhuollon tasosta. Uskon, että kaupunkilaiset hyväksyisivät jopa muiden palveluiden karsimisen, jos/kun tiukkeneva taloustilanne johtaa kuntapalveluiden priorisointiin.

Ja lopuksi kommentti valtuutettu Ulla Vaaran puheenvuoroon: Tarvitsemme yksityistä palveluntuotantoa oman toimintamme tueksi ja rinnalle. Kaupungissamme käyttöön otettua palveluseteliä ei pakoteta kenellekään, vaan kyse on vaihtoehdosta. 

 

Avainsanat: