Poliisi laittaa itsensä likoon

Tuesdayna 1. Julyta 2008

20 v. sitten kesätyöpaikassani kirjoitin puhtaaksi lasten kirjoituskilpailun juttuja, aihe lapsilla oli otsikkoni mukainen. Lapsen näkökulmassa korostuivat tietysti rosvojen takaa-ajo ja pyssyt, mutta hyvä kuva poliisin työstä oli valottunut  kirjoitusten perusteella jo ala-asteikäisille.

Nykyään puhutaan jatkuvasti poliisien resursseista ja niiden turvaamisen tärkeydestä. Poliiseilla on takaraivossaan tietoisuus resurssien tiivistämisen tarpeellisuudesta, isoista muutoksista,piirien yhdistämisistä jne. Poliisi elää muutospaineen alaisena ja myös poliisin asiakkaat luovat koko ajan uutta todellisuutta.

Miten meillä menee Lahdessa? Voimmeko nukkua yömme rauhassa? Lahden järjestyspoliisissa työskentelee reilut 100 poliisia, joista 10 on tällä hetkellä määräaikaisella pestillä. Tilastojen valossa poliisitoiminta järjestyspuolella on hyvin resurssoitua ja toiminnasta näkee, että poliisit on motivoitunutta ja ammattitaitoista porukkaa.

v.2007 tehtäviä oli n.33000. Lahden erityishaasteet järjestyspoliisin työn kannalta liittyvät lahtelaiseen päihdekulttuuriin. Kaupunkilaiset ryyppäväät niin paljon ja rajusti, että päihdekiinniottoja on tilastollisesti enemmän kuin  suurissa kaupungeissa. ”Talteenotto”kriteerit eivät kaupungeittain poikkea, joten peiliin on katsottava. Miksi lahtelainen haluaa juoda itsensä koppikuntoon? Myös kotikeikat,perheväkivalta ja rattijuopumustehtävät ovat Lahden poliisin ”työlistojen” kärkipaikoilla. Mitä tämä kertoo lahtelaisesta elämänmenosta?

Poliisi on hoitanut henkisesti ja fyysisesti raskasta työtään Lahdessa erittäin hienosti. Vuorotyössä turvallisuutemme tukena toimii joukko oma-aloitteisia,aktiivisia ja ammattitaitoisia sinitakkeja. Tekemisen meinigistä kertoo esim. se, että neljännes suoritetuista tehtävistä on oma-aloitteisuuteen perustuvia . Lahtelainen poliisi osaa olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Näin on saatu myös hälytysvalmiusaikoja parannettua alle tavoiteaikojen. Järjestyspoliisit pystyvåt tekemään entistä monipuolisempia töitä, ensikosketus/käsittely tapahtumapaikalla helpottaa jatkotoimia huomattavasti. Järjestyshäiriöihin puututaan Lahdessa aktiivisesti, partiot liikkuvat aluiella, jossa häiriöt useimmiten tapahtuvat.

v.2009 aikana Lahdessa toteutetaan valtakunnan strategian  mukainen malli lähipoliisista. Tietylle alueelle nimetään kaupunkilaisen ja poliisin viestintää helpottamaan  lähipoliisi. Tämä toiminta tuo poliisitoiminan lähemmäksi kaupunkilaisia ja helpottaa asiointia.

Piirit yhdistyvät, muutoksia tulee ja menee. Iltaisin, viikonloppuisin, pyhisinkin homma perustuu kuitenkin motivoituneen, itsensä likoon laittavan poliisin haluun olla turvaamassa kaupunkilaisia ja heidän viihtyvyyttään. Päättäjien haasteeksi jääköön huolehtia siitä, että ajoneuvo ja kalusteolot edistävät poliisin työturvallisuutta ja viihtyvyyttä.Ja että poliiseja on tarpeeksi jatkossakin tekemässä hienoa työtään.

Avainsanat:

mielipiteetkunta