Perustyötä- ei populismia

Wednesdayna 26. Mayta 2021

Vaalien alla lehdet täyttyvät poliitikkojen kannanotoista- alueemme vaikeat huume, päihde- ja mielenterveysongelmat nostetaan esille ja vaaditaan tehokkaampia toimia niiden hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi. Usein näkee ja kuulee myös väitteitä, ettei näille asioille Lahdessa ole välitetty tehdä mitään. Jotta asiat näyttäytyisivät sellaisina kuin ne ovat, nostan yhtymän tämänpäiväisen tiedotteen blogiini. Aihetta käsiteltiin viime maanantain hallituksen kokouksessa. Alueellamme on tehty ja tehdään määrätietoista työtä ongelmien selättämiseksi. Työtä on kuitenkin paljon ja osaamista ja saatavuutta on kehitettävä perusterveydenhuollossa näiden haasteiden kanssa työskennellessä. Työ jatkuu ja toivottavasti myös poliitikkojen mielenkiinto vaalien jälkeen kohdistuu kunnissa tehtävään hyvinvointityöhön, joka on tärkeä kivijalka huume ja mielenterveysongelmien ennalta ehkäisyssä.

Päijät-Sote: Mielenterveys- ja päihdeongelmiin saa apua paremmin kuin ennen

Mielenterveys- ja päihdetyön saatavuus on alueellamme parantunut huomattavasti viime vuosina. Näitä palveluja tukevan osaamisen ja uusien työmuotojen kehittäminen on osa perusterveydenhuoltoa ja jatkossa sote-keskustoimintaa.

Tulevaisuuden sote-keskushanke on tärkeä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osalta, sillä lievien ja keskivaikeiden sairauksien hoito kuuluu myös tältä osin sote-keskusten tehtäviin. Hanke pyrkii palveluiden saatavuuden ja joustavuuden ohella lisäämään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten mielenterveys- ja päihdeosaamista.

Päijät-Häme on sijoittunut hyvin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisten laaturekisterien pilotissa, jossa arvioitiin psykoosien hoidon laatua. Muun muassa itsemurhien ehkäisyn kannalta kriittinen hoidon jatkuvuus toteutui hyvin Päijät-Hämeessä, joka sijoittui sairaanhoitopiirien parhaimmiston joukkoon. 

- Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluita on pystytty vähentämään useiden eri toimien avulla, mutta haluan mainita erityisesti kotiin vietävien palveluiden lisäämisen, sillä mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ovat usein jääneet näiden palveluiden ulkopuolelle. Uudistus on myös saanut hyvää palautetta palvelun käyttäjiltä ja heidän omaisiltaan, mikä on erityisen ilahduttavaa, kertoo Heli Peltola, psykososiaalisen tuen tulosaluejohtaja. 

- Jotta kaikki tarvitsijat saisivat vaikuttavaa hoitoa, psykiatrian poliklinikoilla on otettu entistä enemmän käyttöön vaikuttavia, näyttöön perustuvia ryhmä- ja lyhythoitoja, mikä voi joskus olla yllätys potilaillemme. Mielikuvat kun esimerkiksi viihdeteollisuudessa liittyvät yleensä kahden ihmisen välisiin keskusteluihin. Ryhmä- ja lyhythoitoihin osallistuneet potilaat ovat kuitenkin valtaosin antaneet erittäin hyvää palautetta. Kehittäminen näiden hoitojen osalta jatkuu edelleen, Peltola lupaa.

Myös päihdehuollon laitoskuntoutusta on viime vuonna saanut useampi alueemme asukas kuin edellisenä vuonna, vaikka jo ennestään laitoskuntoutusta tarjottiin Päijät-Hämeessä enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Sekä päihdehoidon että päihdeavokuntoutuksen määrää on lisätty päihdeongelmista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi alueellamme.

- Selviämishoitoasema käynnistyy vihdoinkin vuosien odotuksen jälkeen, ja esimerkiksi matalan kynnyksen päihdevastaanotto Lahdessa on ollut merkittävä uudistus. Palvelutarvetta on alueella paljon, ja toisaalta tarjolla olevia palveluja ei käytetä, mikä on tunnistettu ongelma. Kuntien ja järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä näiden kehittämisessä, kertoo Mika Forsberg, perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja. 

Ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä on tehty suunnitelmallisesti jo pitkään alueellamme. Jokainen voi myös kartuttaa omia mielenterveystaitojaan, ja niitä voi käydä testaamassa esimerkiksi osoitteessa https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/tietovisat/Pages/mielenterveystaidot.aspx. Vaikka itsellä ei olisi tällä hetkellä ongelmia, voi töissä, harrastuksissa tai kotona olla mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä lähimmäisiä. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus käsittelee kesäkuussa ehkäisevän työn toimintakertomusta vuosilta 2017–2021. 

 

Lisätietoja: 

Toimialajohtaja Mika Forsberg, p. 044 719 5630? 
Psykososiaalisen tuen tulosaluejohtaja Heli Peltola, p. 044 719 5911 

 

 

 

Avainsanat: