Päijät-Hämeen klubitalojen avajaispuhe 26.3

Fridayna 28. Marchta 2014

"Sanotaan, että se mikä ei tapa, vahvistaa. Klubitalon rakennuksen täysremontin aiheuttaman melun, pölyn, tärinän, vedettömyden, kylmien patterien, keittiösulkujen, toimimattomien vessojen/internet-yhteyksien/puhelinlinjojen ja hammasten kiristelyn keskeltä voimme vihdoin lausua ilosanoman: Lahden klubitalon uudet tilat ovat löytyneet ja mahtavat ovatkin." (Jussi, Facebook 20.1.2014)

Tervetuloa Klubitalon uusiin, upeisiin ja tarkoituksenmukaisiin tiloihin. Tähän vaiheeseen pääsyä on edeltänyt Jussin kuvailema kaaos Mariankadun täysremontin keskellä. Uusiin tiloihin pääsy on siis suuri ilo ja helpotus kaikille.Nykyiset uudet tilat mahdollistavat mielekkään toiminnan ja toiminnan kehittämisen edelleen - keittiötila: kahvilatoimintaa, näyttelytilaa - nuorten aikuisten toimintaa, -erilaiset työtilat mahdollistavat monenlaiset koulutukset ja kurssit mm.atk. Tämän vuoden haasteena on myös Askeleet kohti työelämää- hanke. Hankkeen tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien ammatillinen kuntoutuminen niin, että työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista tuetun työn ja koulutuksen avulla. Klubitalolta Askeleet kohti työelämää- hanke on Päijät-Hämeen Klubitalot ry:n hallinnoima. Hanketta rahoittaa Lahden kaupunki ja Euroopan sosiaalirahasto.

Olen iloinen, kun olen voinut toimia hallituksen puheenjohtajana viimeisen vuoden ajan. Tärkeimmät henkilöt täällä tänään ovat kuitenkin kaikki klubitalolaiset, jotka tekevät tämän paikan ja sen sisällön. Klubitalon idea siitä, että mielenterveyskuntoutujat ja henkilökunta ovat tasavertaisessa asemassa on toiminnan kantava voima. Kaikilla on mahdollisuus tehdä kaikkea ja vastuu töiden tekemisestä kannetaan yhdessä.

Lahden klubitalon perusti Omaiset mielenterveystyön tukena Päijät-Hämeen yhdistys ry toukokuussa 2001 Aleksille. Klubitalotoiminta toimi RAY:n projektina 2001-2005. Vuonna 2005 projektin päätyttyä Klubitalon toiminnan otti haltunsa oma yhdistys Päijät-Hämeen Klubitalot ry. Lahden Klubitalo noudattaa toiminnassaan kansainvälistä Fountain House- ideologiaa, jonka mukaan toimivia Klubitaloja on satoja eri puolilla maailmaa. Klubitaloa rahoittaa RAY, Lahden kaupunki sekä ostopalvelusopimuksin Lahden ympäristökunnat..

Klubitalo on tarjonnut jo siis pitkään mahdollisuuden mielenterveyskuntoutujille mielekkääseen työhön ja ihmissuhteisiin, onnistumisen kokemuksiin, itsetunnon vahvistamiseen ja polkuja takaisin yhteiskuntaan. Näissä uusissa tiloissa on ilo jatkaa tätä toimintaa. Kiitos kaikille sen mahdollistaneille. Tervetuloa!

 

Avainsanat: