Lahden kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019, sitovuustasojen poikkeamat- puhe pykälä 26

Mondayna 9. Marchta 2020

Lahden kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019, sitovuustasojen poikkeamat- puhe pykälä 26

Listatekstimme kertoo seuraavan viestin: Sivistyslautakunta (19.2.2020/§ 17): Syksyllä (KV 7.10.2019 § 98) haettu lisämääräraha ei riittänyt täysin kattamaan kustannusten nousua lasten ja nuorten kasvun vastuualueella. Vuonna 2019 varhaiskasvatuksessa (kunnallinen tai yksityinen) olevien lasten osallistumisaste on kasvanut. Keskeisenä tekijänä kustannusten kasvuun on ollut yksityisen varhaiskasvatuksen laajeneminen ja palveluseteliä käyttävien lasten ennakoitua suurempi määrä. Lisäksi kysyntään vastaamiseksi on perustettu lisäryhmiä.

Poliittisessa päätöksenteossa olen tottunut lahtelaisena toimintatapana yksityisten palveluntuottajien vastustamiseen. Valtuusto on asettanut 30% katon yksityiselle varhaiskasvatukselle ja punavihreä enemmistö vahtii yksityisen tuotannon kysynnän kasvua intensiivisesti. Käsillä oleva listateksti ruokkii mielikuvia varhaiskasvatuksen kustannusten kasvusta yksityisen palvelutarjonnan aiheuttamana ja luo negatiivista kuvaa monituottajamallista. Siksi katson aiheelliseksi hiukan avata varhaiskasvatuksen kokonaiskustannusten muodostumista.

Varhaiskasvatuksessa v. 2018 yhteensä 5379 lasta, joista kunnallisessa 80 ja yksityisessä 20 %. Varhaiskasvatuksessa v. 2019 yhteensä 5588 lasta, joista kunnallisessa 74 ja yksityisessä 26 %. Taustalla kysynnän kasvulle ovat päätökset mm. maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun osallistumisesta ja subjektiivinen päivähoito-oikeus. Subjektiivisen oikeuden palauttamisen myötä 215 lasta on laajentanut hoitoaikansa 20 tunnista kokopäivähoitoon, joka on osaltaan vähentänyt paikkoja, koska aiemmin pystyttiin ottamaan kaksi 20 tuntista yhdelle paikalle.

Mitä päivähoito sitten maksaa? Kaupungin päiväkotipaikan nettohinta vuonna 2018 oli keskimäärin 833 euroa/lapsi/kk. Vuonna 2019 palvelusetelipaikan keskihinta kuukaudessa oli 806 e/kk (9672 e/v) Palvelujen kysyntä kokonaisuutena on siis kasvanut. Jotta perheet ja lapset ovat voineet saada tarvitsemaansa hoitoa, on kaupungissamme monituottajamalli, jonka avulla taataan monipuolinen palveluverkko perheen erilaisia tarpeita varten.

Palvelusetelin käyttöönotto ja uudet yksityiset palveluntuottajat tarjoavat vanhemmille tervetulleen vaihtoehdon osana palveluvalikkoa. Muistutan myös seuraavasta sivistyslautakunnan kokouksessa esitetystä faktasta, joka on kaikille veronmaksajille iloinen uutinen. Palvelusetelin käyttöönoton jälkeen vuosina 2018-19 tulleet uudet yksityiset päiväkodit ovat kasvaneista käyttökustannuksista huolimatta vastaavasti alentanut investointitasoa sekä siitä aiheutuvia kustannuksia. Mikäli vuodesta 2018-19 tapahtunut varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrän kasvu n. 200 lapsella olisi katettu kaupungin kahdella uudella päiväkodilla, niiden investointikustannukset olisivat olleet n. 13 me.

Avainsanat: