Keskustelua päihdetyöstä

Saturdayna 28. Augustta 2010

Osallistuin tänään Lahdessa järjestettyyn valtakunnallisen KAN-tapaamispäivän paneelikeskusteluun. Aiheena oli kristillisen päihdetyön merkitys päihdepalveluissa. Kaikki mukana olleet keskustelijat tunnustivat kristillisen työn arvon ja merkityksen. Vakaumuksellisilla toimijoilla on usein vahva motivaatio ja tahto tehdä työtä myös "annettujen" rajojen ulkopuolella. Päihdetyön taso ja määrä kunnissa on todella vaihteleva ja palvelujen tuottajia on monia. On tärkeää, että toiminnan laatusuositukset täyttyvät kaikilla toimijoilla ja erilaisten vahvuuksien kautta toimijat voivat täydentää toisiaan työkentällä. Tämän vuoksi Lahdessa on lähdetty aktiivisesti valtakunnallisen MIELI 2009 mukaisesti kartoittamaan päihde-ja mielenterveystoiminnan kenttää ja selvittämään eri toimijoiden yhteistyö ja toimintamahdollisuuksia. Yhtään hyvää toimintaa ei saa pitää vakan alla ja toisaalta kunnissa ei ole varaa päällekkäisyyksiin. Asioiden selkiinnyttämiseksi ja asiakkaan/maksajan edun mukaisesti on hanke menossa - toiminnan selkiintyminen ja asiakkaan näkökulman paranemisen näkökulmasta. Kunnissa järjestettävien päihdepalvelujen lisäksi kentällä toimii paljon vapaaehtoisia järjestöjä ja toimijoita, jotka eivät tuotteista eivätkä haluakaan tuotteistaa toimintaansa. Kaikkia asioita ei voi ostaa eikä myydä. Tätä toimintaa tarvitaan edelleen ja tulevaisuudessa vielä enemmän...jotta yhteisvastuullisesti selviämme tulevaisuuden haasteista myös päihdetyön sektorilla. Välittämistä ja vastuuta ei voi kilpailuttaa, toisaalta hoiva ja hoitopalveluissa yksi suurimmista haasteista on myös taito tuotteistaa osaaminen. Kaikkiaan mielenkiintoinen keskustelu - aika loppui jälleen kesken, kuten usein tärkeitten teemojen ollessa kyseessä.