Johtaminen ja Lahti

Sundayna 11. Marchta 2018

Lahden kaupunginvaltuusto on huomenna päättämässä pormestarimalliin siirtymisestä.

Päätösesitys kuuluu seuraavasti: ”Kaupunginvaltuusto päättää periaatepäätöksenä, että Lahden kaupungin poliittinen johtamisjärjestelmä muutetaan pormestarijärjestelmäksi seuraavan vaalikauden alusta 1.6.2021. Periaatepäätöksen käytännön toteutus määritellään hallintosääntömuutoksella, joka tuodaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, kun johtamisjärjestelmätoimikunta on saanut sen valmiiksi.”

Mielestäni Lahden kaupungin johtamisjärjestelmä on arvioitava ja mahdolliset muutokset on tehtävä maakuntavaalien jälkeen syksyllä, viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä. Hallintosääntömuutokset tulee hyväksyä johtamisjärjestelmäpäätöksen yhteydessä, jotta muutosten käytännön toteutus ja taloudellinen vaikutus ovat arvioitavissa kun päätöstä tehdään.

Johtamisjärjestelmäämme on uudistettava, mutta onko pormestarimalli ratkaisu? Miksi emme harkitsisi asiaa rauhassa ja päättäisi johtamisjärjestelmän uudistuksesta syksyllä, pormestarimalli yhtenä, ei ainoana vaihtoehtona? Mielestäni kaupunginvaltuuston ei kannata tehdä periaatepäätöstä pormestarimallista nyt. Miksi?

-Lahti on liikkuvalla alustalla. Mitkä ovat maakuntauudistuksen ja maakuntavaalien vaikutukset johtamisjärjestelmämme uudistukselle?

- Jos maakuntauudistus toteutuu, johtamisjärjestelmälle Lahdessa on keventämisen, ei lisäämisen tarve. Hyvinvointikuntayhtymään on lohjennut suuri osa sekä henkilöstöstä että resursseista ja siksikin on vaikea nähdä tarvetta kiireelliseen resurssien lisäämiseen Lahden kuntapolitiikassa

- Poliitikkojen ja viranhaltijoiden vastuut, roolit ja palkkiot – käytännön toteutus ja talousvaikutukset pitää olla tiedossa samaan aikaan kun päätös muutoksista tehdään ts. hallintosääntöä ei voi jättää periaatepäätöksen jälkeiseksi sivuasiaksi

-Mikä Lahdessa muuttuu oleellisesti nykymallista pormestarimalliin siirryttäessä? Meillä on hiljattain uudistettu poliittinen johtamisjärjestelmä, jonka tarkoituksena on ollut tuoda resurssointien myötä linjakkuutta ja kasvoja poliittiseen päätöksentekoon. Mikä ero on päätoimisen kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja puolipäiväisten poliitikkojen mallissa verrattuna kaavailtuun pormestarimalliin? Poliittisen johtamisen onnistuminen ei ole rakenneasia, eikä palkkioasia. Politiikka on demokratian kunnioittamista, ei vallan keskittämistä

- Kuka meistä poliitikoista korvaisi kaupunginjohtajan, jolta edellytetään vahvaa kokemusta ja korkeaa koulutusta? Jos johtaja on poliittisesti valittu, näitä kriteereitä ei voida varmistaa. Kaupungin kasvoina toimivan henkilön täytyy olla sosiaalisesti lahjakas, kielitaitoinen, kansainvälinen, kuntakentän ja johtamisen ammattilainen ja paljon muuta. Puoluepoliittinen osaaminen ei pätevöitä kaupunkia johtamaan. Tarvitsemme objektiivisen ammattilaisen, joka tekee esityksiä ilman näkyvää poliittista leimaa.

-Pormestarimallin on arvioitu tuovan kuntavaaleihin päteviä ja osaavia ehdokkaita ja tarkoituksena on valita pormestari valtuutetuista. Kuullaanko kuitenkin tarpeen vaatiessa perusteluja että pormestariksi ei voida asettaa henkilöä, jolla ei ole Lahden politikasta pitkää kokemusta. Vaihtavatko vaalit vallankäyttäjiä vai vaihdetaanko vain palkkiot ja nimikkeet?

Avainsanat: