Ihminen on tärkein

Tuesdayna 9. Novemberta 2021

Soteuudistusta on tehty ja se on ollut tuloillaan niin pitkään kuin jaksan muistaa. Nyt olemme hyvin lähellä historiallista valtakunnallista muutosta- aluevaalit pidetään tammikuussa. Päijät-Hämeessä ei kuitenkaan jääty odottelemaan valtakunnallista uudistusta, vaan 1.1.2017 alkaen olemme toteuttaneet vahvaa järjestämisvastuuta sotessa hyvinvointikuntayhtymänä 12 kunnan, n.6500 työntekijän ja n.175 palvelupisteen kokonaisuutena. Meillä tehdään nyt jo 98 % sitä mitä tulevat hyvinvointialueet tavoittelevat. Toimintamme arvot ovat yhdessä tehden, rohkeasti uudistaen ja ihmisestä välittäen.

Yhtymän tavoitteena on ollut toteuttaa monituottajamallilla alueen palvelutarvetta vastaava, kustannustehokas ja vaikuttava palvelutuotanto, joka on myös omistajakuntien maksukyvyn mukainen. Kovaa työtä on tehty ja tehdään koko ajan. Palvelutarpeisiin vastaamisen, henkilöstön jaksamisen ja kuntien maksukyvyn yhdistämisen vaikeus haastaa meitä. Vallitsevassa toimintaympäristössä tavoitteisiin on kuitenkin monilta osin päästy ja voimme olla Päijät-Sotesta ylpeitä.

Soten kehittämiseen liittyviä keskusteluja käydään liian usein kielellä, jota palvelua tai apua tarvitsevan on vaikea ymmärtää. Puhutaan maakuntaveroista, alueista, yhteisyrityksistä, sotesta, hankkeista, hallintorakenteista, taloudesta, tilaajista ja tuottajista jne. Asiakas katoaa helposti. Kun hyvinvointikuntayhtymässä on jo tehty hallinnon uudistus ja olemme järjestäneet maakunnallisia palveluita jo vuosia, voisimme matkalla kohti hyvinvointialueita korostaakin enemmän keskusteluja ihmisestä, joka palvelua tarvitsee. Yhtymän erottaa hyvinvointialueista lähinnä vain rahoituksen ja päätöksentekojärjestelmän uudistus. Kuntien asemasta rahoitus tulee valtiolta. Molemmissa tavoite on kuitenkin ennallaan: Turvata hyvinvointi, elämän edellytykset ja sotepalvelut alueen asukkaille. Uskon, että ennusteet alhaisista äänestysprosenteista aluevaaleissa liittyvät siihen, että ihmiset eivät tiedosta, että sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastuspalvelut ja alueen ihmisten tarpeet ovat vaalien keskiössä. Joidenkin kyselyiden mukaan vain 20–50% ihmisistä tiedostaa, mistä vaaleissa on kyse. Tässä on meille kaikille viestinnällinen haaste.

Vaikka soteuudistuksen kehityssuunnilla onkin keskeinen merkitys valtion ja kuntien talouden ja koko yhteiskunnan rakentumisen kannalta, ihmisten tarpeet tulee pitää soten kehittämisen lähtökohtina. Palvelua tarvitseva ihminen ei välitä hallintorakenteista. Keskeistä on inhimillisyys, kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen ja oikea apu oikeaan aikaan.

Sari Niinistö, hyvinvointikuntayhtymän hallituksen pj (kok.)

 

Avainsanat: