Varhainen puuttuminen mahdollistaa avun ajoissa

Sundayna 25. Aprilta 2021

"Päijät-Sote: Alkoholin varhaiseen riskikäyttöön puuttumisen malli valittu TerveSos-palkintofinaaliin

Hyvinvointiyhtymän toimintamalli alkoholin riskikäytön varhaiseen tunnistamiseen, mini-intervention tekemiseen sekä rakenteiseen ja systemaattiseen kirjaamiseen on edennyt kolmen parhaan joukkoon valtakunnallisen TerveSos-palkinnon finaaliin. TerveSos-palkintoa haki yhdeksän toimintamallia.

Varhainen alkoholin riskikäyttöön puuttuminen on jokapäiväisenä työkaluna yhtymän avosairaanhoidossa, erikoissairaanhoidon poliklinikoilla ja vuodeosastoilla, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä ikääntyneiden palveluissa. Toimintamallin käyttö laajentuu edelleen muun muassa suun terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin. Käytännössä toimintamalli tarkoittaa, että jokaisen yksikössä asioivan kanssa otetaan puheeksi alkoholin käyttö ja kirjataan ylös. Kertyvää tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä sekä taloudesta ja resurssoinnista päätettäessä.

Tämän vuoden TerveSos -palkinnon teemana on Tiedosta monialaiseen toimintaan. Kilpailuun haettiin toimintamalleja ja ratkaisuja, joissa tietoon perustuva yhdessä tekeminen lisää kohderyhmän hyvinvointia.

Finalistit ovat mukana tänään käynnistyvässä yleisöäänestyksessä. Yleisön suosikki palkitaan 1000 eurolla. Äänestä suosikkiasi TerveSos -palkintofinalisteista | Innokylä (innokyla.fi)

Lisätietoja:

Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio, 044 729 7984"

Varhainen puuttuminen näissä asioissa kannattaa! Politiikassa ei voi eikä kannata kenenkään ottaa yksittäisistä asioista kunniaa, koska vain yhteistyö tuottaa tuloksia. Tämän asian osalta on kuitenkin todettava, että yhtymän hallituksessa muutamia vuosia sitten otin varhaisen puuttumisen päihdeasioihin toistuvasti hallituksessa esille ja hallitus sai lupauksen että lähdetään kehittämään systemaattista tapaa puuttua/mini-intervoida päihdeasioita kaikessa toiminnassa. Siihen asti käytänteet olivat suppeampia. Viranhaltijat ovat tehneet upeaa työtä ja tuloksia on näkyvissä nyt, kun innovatiivinen malli saa valtakunnallista huomiota. Politiikassa on harvoin tarjolla pikavoittoja ja useasti asioiden edistäminen vie vuosia...joskus edes vaalikausi ei riitä ja monet asiat myös hautautuvat. Onneksi tämä ei kuulunut niihin. Maakuntamme haasteet liittyvät paljon syrjäytymiseen ja päihteisiin. Konkreettisia tekoja kaivataan usein valtuuston pönttöpuheissa. Politikointi on harvoin hyödyllistä, mutta kannattaa keskittyä miettimään politiikan (yhteisten asioiden hoitamisen ) kautta miten juuri siinä omassa luottamustehtävässään voisi liekittää konkreettisia tekoja.

 

 

Avainsanat: