Asenne- ja rakenneuudistusta kohti

Tuesdayna 17. Marchta 2015

SOTE-UUDISTUS jäi toteutumatta. Työ on siis vielä edessäpäin, koska tavoitteet eivät ole kadonneet mihinkään. Uudistus on välttämätön. Sen sijaan, että puhuisimme vain rakenteista ja rahoitusjärjestelmistä tai hallintomalleista ja demokratiasta tai himmeleistä – puhutaanko enemmän ihmisistä, kuntalaisista ja palveluista? Tavoitteena sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselle on turvata kaikille suomalaisille yhdenvertaisesti palveluita ja että palveluita on saatavilla silloin kun niitä tarvitaan. Meillä ei ole varaa nykyisen kaltaisen järjestelmän ylläpitämiseen, vaan palvelut on voitava tarjota kustannustehokkaammin ja laadukkaammin. Uudistuksen keskeisimpiä asioita on aitojen kaataminen sosiaali- ja terveydenhuollon väliltä sekä perus- ja erikoistason väliltä. Palveluiden saatavuudessa on keskityttävä varhaiseen puuttumiseen ja perustason ja ennaltaehkäisyn kunnolliseen hoitamiseen. Nykyisen kaltainen järjestelmä on vääristynyt, koska painopisteemme on liikaa korjaavissa erikoistoimenpiteissä. Hallinnon tulee olla kevyttä ja painopiste asiakkaan valinnanvapaudella. Ei ole oleellista, kuka palvelun tuottaa, vaan se millaista palvelua asiakas saa. Kilpailu jalostaa ja siksi on tervettä, että yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat voivat olla asiakkaan valittavissa aina kun se on tarkoituksenmukaista. Raha voi seurata asiakasta. Soteuudistuksesta keskustellessa on mielestäni keskitytty aivan liikaa hallintorakenteista keskusteluun. Siksi monet kansalaisetkin tuntuvat menettäneen mielenkiintonsa koko asiaan. Yksinkertaisesti ilmaistuna, uudistusta tarvitaan arjen helpottamiseksi, palveluiden saamiseksi ja siksi että velkaantumisemme Suomessa ei kasvaisi ja meillä olisi mahdollisuus saada palveluita jatkossakin.

Tarvitsemme valtakunnallisen uudistuksen palveluiden järjestämiselle ja tuottamiselle, mutta myös kansalaisten asenteellisen uudistuksen oman vastuun kasvattamiselle omasta ja läheisten hyvinvoinnista huolehtimiseksi. Mitkään hallinnolliset ja rakenteelliset uudistukset eivät riitä, elleivät ihmiset ala kiinnittää enemmän huomiota omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseksi, silloin kun siihen on voimia ja edellytyksiä. Kokoomuksen arvoissa puhutaan vastuusta ja vapaudesta. Kun pidämme itsestämme ja läheisistämme hyvää huolta, meillä on mahdollisuuksia silloin paremmin huolehtia yhteiskunnassa niistä, jotka eivät voi vastuuta kantaa. Sen sijaan, että aina kysyisimme yhteiskunnan perään ja syyttäisimme järjestelmiä, voisimme kysyä itseltämme teimmekö kaikkemme itse oman tilanteemme parantamiseksi? Seuraavan kauden päättäjillä on iso vastuu oikeudenmukaisen, tehokkaan, asiakaskeskeisen, taloudellisen, toimivan ja valinnanvapautta tukevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän aikaansaamisessa. Jokaisella meistä on iso vastuu jo tänään itsestämme ja läheisistämme. Kun nämä toteutetaan yhdessä, hyvinvointimme paranee ja iso kivi alkaa liikahdella myös taloudessamme.

Avainsanat: