Aluevaalit - miksi ja ketä äänestäisit?

Sundayna 2. Januaryta 2022

Hyvinvointialueet tulevat.

Miksi ja ketä äänestäisit? 

Aluevaalit järjestetään ensimmäistä kertaa nyt tammikuussa. Kyseessä on erittäin tärkeät vaalit, koska aluevaaleissa valitut päättäjät päättävät hyvinvointialueilla kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen asioista. Aluevaltuustojen toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa 1.3.2022. Päijät-Hämeessä on toiminut sotepalvelujen järjestäjänä hyvinvointikuntayhtymä. Hyvinvointiyhtymä lakkaa toimimasta ja tilalle tulee hyvinvointialue, joka on erillinen kunnista ja valtiosta. Aluilla on itsehallinto. Kunnanvaltuustoihin kesällä äänestetyt päättäjät eivät siis päätä soteasioista jatko. Soteasioihin voi jatkossa vaikuttaa aluevaaleissa valitut päättäjät. Soteasioihin alueellamme eivät enää jatkossa vaikuta myöskään nykyisen yhtymän päättäjät.  Myös oma pestini hyvinvointikuntayhtymän hallituksessa loppuu, kun yhtymä ajetaan hyvinvointialueuudistuksen myötä alas. On siis erittäin tärkeää, että päijäthämäläiset lähtevät äänestämään nyt aluevaaleissa henkilöitä yli kuntarajojen niitä ihmisiä, joilla ajattelevat olevan eniten annettavaa juuri soteasioissa ja soteasioihin.

Minulle nämä vaalit ovat ehkä tärkeimmät ikinä. Siksi, että aikanaan vuonna 2006 lähdin politiikkaan mukaan vaikuttaakseni ensisijaisesti nimenomaan soteasioihin. Kuntapolitiikassa olen saanut toteuttaa itseäni muutamilla vaalikausilla mm. sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja hyvinvointikuntayhtymässä. Nyt sotepäättämiseni ja vaikuttamiseni on katkolla, kunnes äänestäjät kertovat keitä he haluavat päättämään palveluistaan jatkossa. Olen ollut mukana eduskuntavaaleissa 2011 ja 2015- tosissani tietenkin, kuten aina. Olen kuitenkin päättänyt, että 2015 ek-vaalit olivat viimeiseni. Panostan nyt paikallispolitiikkaan, mutta laajasta Päijät-Hämeen tuntemuksestani on hyötyä nyt hyvinvointialueen päätöksenteossa.

Miksi ja mikä minua sitten sotessa kiehtoo? Minulla on ammatillinen kiinnostus. Olen koulutukseltani terveydenhoitaja, diakonissa, kosmetologi ja aikuiskasvatustieteen maisteri (sivuaine psykologia) Politiikka on minulle yhteisistä asioista päättämistä mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti talouden resurssit huomioiden. Minulle on tärkeää, että hyvinvointiyhteiskuntamme on kestävällä pohjalla eikä turhien vaalilupausten ja puoluepolitikoinnin viihdekenttä. Olen asiapoliitikko, yrittäjäperheen kasvatti ja perheenäiti. Tiedän mistä raha tulee ja mihin se menee ja miten sitä järkevästi käytetään. Olen kotikasvatuksessa saanut sellaiset eväät, että lähimmäistä autetaan, heikoimmista pidetään huolta ja vastuuta kannetaan. Sydämeni on oikealla. Siksi, että haluan hoivan ja turvan lisääntyvän, byrokratian vähenevän ja ihmisten valinnanmahdollisuuksien kasvavan. Kokoomus on realistien puolue. Maalaisjärkisesti tahdon, että asiakas on keskiössä ja ihminen on tärkein. Digi on tärkeää, mutta inhimillistä kosketusta ja katsetta ei voida sotessa koskaan korvata laitteilla täysin. Digi on hyvä renki, huono isäntä. Siksi esimerkiksi hoitajia tarvitaan aina, jatkossa vielä nykyistä enemmän.

Minä en anna yhtään yksittäistä vaalilupausta. Lupaan, että arvoni näkyvät päätöksenteossani. Suhtaudun vakavasti talouden realiteetteihin. Ymmärrän henkilöstön paineet ja pyrin niitä helpottamaan. Kannatan monituottajuutta, sitä että asioita toteuttavat ne, jotka homman parhaiten tekevät. Ennen kaikkea kuitenkin, sydämeni sykkii niille, jotka eivät syystä tai toisesta saa ääntään yhteiskunnassa ja sotessa kuuluville. Lastensuojelun asiakkaat, hauraat ikäihmiset, mielenterveyspotilaat, riippuvuuksista kärsivät ja moniongelmaiset tarvitsevat apua. Pyrin toimimaan niin, että palveluketjut ovat jatkossa sujuvampia ja ihmisiä ei pompotella paikoista toisiin. Ihmisen pitää tulla kohdatuksi, ei kohteeksi. Palvelut pitää järjestää tarkoituksenmukaisesti ja kaikkia palveluita ei pidä järjestää lähipalveluina. Resursseja on käytettävä järkevästi.

Aluevaaleissa kannattaa äänestää sellaista henkilöä, jolla on näkemystä ja motivaatiota ja aikaa. Ja sydän sotessa.  Listoilla on hyviä ehdokkaita, tunnettuja nimiä, mutta äänestäjän kannattaa selvittää itselleen myös se, millainen mahdollisuus ja motivaatio ehdokkaalla on toimia tehtävissään. Mukana on takuulla eri puolueiden listoilla henkilöitä, jotka hakevat aluevaaleissa näkyvyyttä esimerkiksi  ”isoja” vaaleja ajatellen. Puolueen kannalta jokainen ääni onkin tärkeä, koska kokonaisäänimäärä ratkaisee jokaisen yksittäisen ihmisen läpimenon. Äänestäjän kannalta parasta on tietenkin se, että hänen äänestämänsä henkilö on aidosti kiinnostunut sotesta ja nimenomaan aluevaaleista.

Sari Niinistö, 437. www.sariniinisto.fi

 

Avainsanat: