Lehtikirjoituksia 2014

Nykypäivä, Hämeen sanomat syyskuu 2014 Fridayna 12. Septemberta 2014

Usko hyvän tekemiseen

Usko hyvän tekemiseen

Fridayna 12. Septemberta 2014

Kirkon toimintaan, hallintoon, talouteen ja päätöksiin vaikuttaminen on jälleen ajankohtaista ja mahdollista. Seurakuntavaalit ovat marraskuussa ja ehdokasasettelu on käynnissä 15.9. saakka. Olisitko sinä kiinnostunut vaikuttamaan siihen, miten kirkko toimii? Asettumalla ehdokkaaksi ja äänestämällä voit vaikuttaa. Miten kirkkomme toiminta kehittää, jos ihmiset toimivat hetken mielijohteista kirkosta eroamalla kun vaikka poliitikko Päivi Räsänen lausuu jotain tökeröä? Kirkon toimintaan ja sisältöihin ei voi vaikuttaa kirkosta eroamalla tai jättämällä päätöksenteko muiden tehtäväksi.

Miksi seurakuntavaaleihin sitten kannattaa osallistua? Seurakunnissa painitaan samankaltaisissa tilanteissa kuin kunnissakin. Taloushaasteet ja rakennemuutokset, seurakuntien yhdistymiset ja kiinteistöjen kohtalot puhuttavat päättäjiä seurakunnissa. Nämä ovat niitä puitteita, joiden kehyksissä se tärkein eli toiminnallinen sisältö tuotetaan. Ja se on lähellä tavallisen ihmisen ja seurakuntalaisen arkea. Kaste, lasten kerho- ja leiritoiminta, rippikoulu, vihkiminen, hautajaiset, diakoniatyö, perheneuvonta, ikäihmisten tukeminen ja auttaminen ja kansainväliseen auttamiseen osallistuminen ja kannustaminen ovat niitä konkreettisia hyvän tekemisen muotoja, joita kirkko tuottaa. On tärkeää olla vaikuttamassa siihen, että seurakunnan toiminnan ydin eli ihmisten kohtaaminen, yhteisöllisyys, toivon ja valon sanoman saattaminen ihmisille säilyy seurakunnan perustehtävänä. Kirkon tehtävä on kulkea hätää kärsivien rinnalla ja toimia arvoyhteisönä yhteiskunnassamme. Suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyminen ja armon sanoman välittäminen ovat kirkon toiminnassa merkittäviä asioita. Tapahtuuko näin, sinä voit olla vaikuttamassa. Kirkko on seurakuntalaistensa näköinen ja siksi ei ole yhdentekevää kuka kirkon asioista on päättämässä. Nuorten ja nuorten aikuisten saaminen mukaan päätöksentekoon ja toimintaan on kirkolle suuri haaste. Toimintatapojen on uudistuttava, kirkon perussanomaa silti hukkaamatta.

Koen tärkeänä, että moniarvoisessa yhteiskunnassamme seurakunnissa ja seurakunnan on lupa välittää omaa uskontoamme ja sen arvopohjaa selkeästi. Koti, uskonto ja isänmaa eivät ole menettäneet merkitystään moniarvoisessa, globalisoituneessa maailmassa. Oman kulttuuri- ja arvopohjamme kautta voimme arvostaa ja kunnioittaa myös toisin ajattelevia. Asetu siis ehdokkaaksi, äänestä osallistu ja vaikuta seurakuntavaaleissa. Ei ole yhdentekevää, millainen iltarukousta lastesi lapset tulevaisuudessa rukoilevat.

Sari Niinistö, kirkkovaltuuston jäsen ja kokoomuksen kirkollisvaltuuskunnan jäsen

Avainsanat: