Lehtikirjoituksia 1993

ESS Fridayna 5. Februaryta 1993

Terveydenhoitajien osaamisesta

Terveydenhuollon osa-aluista äitiyshuolto on erittäin tärkeä ja siellä työskentelevien henkilöiden ammatti-taidon tulee olla laaja-alainen, joustava ja holistinen. Treveydenhoitajat koulutetaan alusta pitäen kokonaisvaltaiseen hoitamiseen eli holismiin. Jos äitiysneuvolan yksinomainen tarkoitus olisi synnytystapahtuman läpikäyminen, puoltaisi kätilöiden ammattiylpeys paremmin paikkaansa.

Mielestäni äitiyshuollon tavoitteena on äidin ja perheen psyykkinen,fyysinen ja sosiaalinen, joskus myös sielunhoidollinen tukeminen, keskustelu,kokonaisvaltainen neuvonta ja ohjaus,kunntelu jne. Tällaiseen hoitamiseen ei aina riitä se, että osaa hoitaa synnytystapahtuman.Kirjoittaja, joka kuulutti kätilöitä takaisin äitiysneuvoloihin, väitti, etteivät terveydenhoitajat ole edes nähneet synnytystä. Väite on perusteeton, sillä koulutukseemme sisältyy synnytyksiin osallistuminen. Uskon, että lama-Suomessa äidiksi tulemiseen ja olemiseen liittyy monenlaisia kysymyksiä. Neuvolan henkilökunta on vastaavasti aina uudenlaisten haasteiden edessä. Siksi äitiysneuvolan henkilökunnalta vaaditaan yhä enenevämmässä määrin ihmistuntemusta, rohkeutta ja kykyä nähdä ja kuulla äitien todelliset kysymykset sekä halua jatkuvaan ammattitaidon syventämiseen ja laajentamiseen. Kukaan ei voi olla seppä syntyessään. Jokainen aloittaa joskus. Sekä kätilöt että terveydenhoitajat tuntevat varmasti monesti pienuutensa ja tietämättömyytensä. Aina on lupa kysyä joltakin kokeneemmalta.

Jotta äitiyshuolto toimisi edelleenkin Suomessa mallikelpoisesti, tarvitaan yhteistyötä ja toinen toisemme kouluttamista.