Lehtikirjoituksia 2011

Uusi lahti 21.5.2011 Saturdayna 21. Mayta 2011

SOTE 2015 – näky toimivista terveyspalveluista

Kun päättäjät ja viranhaltijat valmistelevat seuraavan vuoden talouskehystä, on tärkeää säilyttää strategiat ja pitkän aikavälin toiminnallisuus kirkkaasti mielessään. Vuosi on lyhyt aikajänne toiminnan kautta saavutettavaan tuottavuuden lisäämiseen. Sosiaali- ja terveyssektorilla valmistellaan SOTE 2015 –hanketta, jonka tarkoituksena on järkeistää, parantaa johtamista ja toiminnallisuutta sekä konkretisoida useat terveydenhuollon lakimuutokset ja niiden merkitys lahtelaiselle terveyspolitiikalle. Lahden avoterveydenhuollon, terveyskeskusten ja päivystyksen toiminnan parantaminen vaatii erityishuomiota.

Perus ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyskeskus on tervetullut askel, joka antaa yhden hyvän syyn koko terveyspalvelukentän kriittisen uudelleen arvioinnin Lahdessa. Yhteispäivystyksen etuna on keskittämisen myötä saatu ammatillinen hoidon laadun turvaaminen. Päivystyshoito on mielekästä keskittää ympärivuorokautiseksi ja kaupunginsairaalan iltapäivystys pitää Lahdessa lopettaa. Päivystystoiminnan muutoksen myötä Lahden terveyskeskusten toiminta on saatava tehokkaaksi.

 

Nykyisellään terveysasemilta voi olla vaikea saada apua ja palvelu on eriarvoistavaa eri kaupunginosissa. Lahteen on ollut ja on vaikea saada terveyskeskuslääkäreitä.  Olemme joutuneet terveyspalveluiden osalta ikävään toimimattomuuden kierteeseen. Puhelinpalveluihin ei ole helppo päästä, lääkäriaikoja on vaikea saada jne. Kaikki terveysasemamme ovat eri palveluntuottajien käsissä.  Kehittämistoimia on tehty, mutta ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Terveysasemat toimivat eri puolilla kaupunkia, iltapäivystys on kaupunginsairaalassa ja erikoissairaanhoidon päivystys keskussairaalassa. Kenttä on sekava, ei asiakaskeskeinen. Olen sitä mieltä, että Lahdessa riittää yksi terveysasema, nykyinen kaupunginsairaala.. Aukiolo voi laajentua iltaan. Saman katon alle voidaan keskittää osaamista, laboratorio, lääkärit, hoitajat ja kaikki terveysasemien toiminnot. Keskitetty malli houkuttaisi myös lääkäreitä töihin. Keskustaan on eri puolilta kaupunkia helppo tulla, ”kaikki tiet vievät terveysasemalle”.

 

Nykyisten terveysasemien paikkaa voivat korvata terveyskioskit, joissa hoitajatasoista apua pikkupulmiin saa ilman ajanvarausta. Nykyisin terveyskioski toimii keskustassa ja palaute, tilastotiedot ja asiakkaat kertovat kioskin tarpeellisuudesta. Uusi kioski on avattava pian Launeelle. Tästä tuottavasta ennaltaehkäisevästä matalan kynnyksen työstä emme voi luopua edes säästöpaineiden edessä. Keskustelu ja päätökset kokonaisuuden kehittämisestä on saatava nopeasti liikkeelle. Keskittämisen ja järkeistämisen pakassa kioskitoiminnan laajentamisella on selkeä paikkansa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, kaupunginvaltuutettu (kok) Sari Niinistö